Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Personalledelse for mellomledere

Kurs Kurs der du får grunnleggende innføring i sentrale spørsmål knyttet til ledelse av medarbeidere med fokus på kommunikasjon, samhandling, lederroller, utvikling av gode team og konflikthandtering.

Organizer: ÅKP og Mafoss i samarbeid med Høgskulen i Volda
Date:
Place: Nettbaserte samlinger

Kort om kurset:

Kurs i to moduler der første del gir grunnleggende innføring i sentrale spørsmål knyttet til ledelse av medarbeidere med fokus på kommunikasjon, motivering, samhandling, lederroller og konflikthandtering. I andre del er søkelyset retta mot selvledelse, forebygging av konflikter og utvikling av velfungerende arbeidsgrupper.

Lederkurs i 8 moduler. 5-6 timer egeninnsats pr modul inklusive fellessamlinger, gruppearbeid og individuelt arbeid.  Undervisning via Canvas/ Zoom, tema-videoer og arbeidsoppgaver individuelt og i grupper. Tematikk er henta fra Masterstudiet og innretta mot mellomledere og nedover i organisasjonen.

Dette vil du lære:

  • Hva er ledelse, og hva bør en leder ha i verktøykassa? 
  • Ansvar på kort og lang sikt – lederroller. 
  • Konflikthandtering og leders ansvar i det daglige
  • Operativ ledelse i hverdagen - organisering og selvledelse 
  • Konflikthandtering og leders ansvar i det daglige

Detaljert beskrivelse av kurset finner du her

Hvem vil kurset passe for?

Nåværende og kommende ledere til og med mellomledernivå. Ingen forkunnskaper nødvendig. 

Gjennomføring og omfang:

8 moduler med ulik tematikk.   5-6 timer eigeninnsats pr modul inklusive fellessamlinger, gruppearbeid og individuelt arbeid.   

Fagleg ansvarleg:

Magnar Hjertenes, Høgskulen i Volda  https://www.hivolda.no/tilsett...

 

Startdato: 1. september

Påmeldingsfrist: 25. august

Personalledelse for mellomledere

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heilt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.