Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Praktisk prosjektledelse

Kurs Kurset har en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Kurset er gratis og forbeholdt medlemmer i den maritime klyngen, GCE Blue Maritime. Kurset er fulltegnet.

Organizer: NTNU Ocean Training, GCE Blue Maritime Cluster, ÅKP
Date:
Place: NTNU Ocean training kurslokaler, NMK
Praktisk prosjektledelse.jpeg

Kort om kurset:

Bakgrunnen og fundamentene for temaene er basert på ny og gjeldende kunnskap. Temaene er knyttet opp i en praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case, med innspill fra deltagernes egne erfaringer.

Emneoversikt:

Kontroll og styring av prosjekt I - 2 dager
Oppstart – generelt om prosjekter
Prosjektledelsessuksess vs prosjektsuksess
Prosjekter som strategi
Tidsplanlegging, Hva og hvordan
Planleggingsprosesser
Ressursplanlegging & Skalering
Risiko & Usikkerhetshåndtering
Menneskelig kompetanse I - 3 dager
Prosjektlederkompetanse & Selvledelse
Team & Teamledelse
Ledelse av interessenter
Motivasjon & Kommunikasjon i prosjekter

Omfang:

Fem dager (fordelt over to samlinger)

Kurset passer for:
Personer med erfaring som prosjektdeltaker, prosjektleder eller personer som vil inn i slike roller i fremtiden

Kursleder:

NTNU Ocean Training Ålesund

Mer om kurset

Kursdatoer:

27. og 28. september, kl. 09:00-16:00

18., 19., 20. oktober kl. 09:00-16:00