Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Prosjektarbeid i team

Kurs Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring.

Organizer: ÅKP og Mafoss i samarbeid med NTNU
Date:
Place: Nettbaserte samlinger

Kort om kurset:

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring.

Kurset tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som leder og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse.

Dette vil du lære:

 • Team og Teamarbeid (4 t)
  • Generelt om team
  • Hva definerer gode og effektive team
  • Hvordan arbeide for å bli et effektivt team 
  • Jeg som teamdeltaker Menneskelig kompetanse 
 • Planlegging og styring av prosjekter (6 t)
  • Planleggingens rolle/betydning i prosjekter 
  • Prosjekttrekanten / Jerntriangelet 
  • Hvorfor er god planlegging viktig 
  • Holdninger og kultur til planlegging 
  • Hva definerer en god plan 
  • Holdninger til planer og planl. prosessen 
  • Hvordan skape gode planleggingsprosesser 
  • Etterlevelse av planen 
  • Dynamisk planlegging
  • Hvordan håndtere endringer i planen
   • Planleggingsverktøy / Metoder 
   • Kort om hva som finnes av metoder og verktøy 
   • Last planner \ Gant \ CPM etc 
 • Kommersiell forståelse i prosjekter (6 t)
  • Kontrakter og kontraktshåndtering 
  • Kontrakter og spesifikasjoner 
  • Konsekvens ved å ikke oppfylle kontrakt 
  • Risiko og risikohåndtering 
  • Endringer og endringsordrer (mot både leverandører og klient/kunde) 
  • Forhandlinger og relasjoner i prosjekt 
  • Mine valg i prosjektet – hva betyr det for meg selv og for prosjektet
 • Kommersiell forståelse i prosjekter (6 t)
  • Kontrakter og kontraktshåndtering 
  • Kontrakter og spesifikasjoner 
  • Konsekvens ved å ikke oppfylle kontrakt 
  • Risiko og risikohåndtering 
  • Endringer og endringsordrer (mot både leverandører og klient/kunde) 
  • Forhandlinger og relasjoner i prosjekt 
  • Mine valg i prosjektet – hva betyr det for meg selv og for prosjektet

Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for prosjektdeltaker, prosjektledere med ansvar for delprosjekt som teknisk, planlegging og innkjøp eller personer som vil inn i slike roller i fremtiden. 

Gjennomføring og omfang:

 • Antall: 4 nettmøter via nettportalen Zoom
 • Varighet: 4 timer pr møte med en blanding av teori og innspill/diskusjon
 • Det er en fordel å ha hodetelefon og mikrofon da man lettere kan delta interaktivt uten å måtte slå av og på mikrofon
 • Materiell som inngår i kurset gjøres tilgjengelig i kursportalen

Faglig ansvarlig:

NTNU Ålesund

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap

www.ntnu.no/ihb

Startdato:

18. august

Påmeldingsfrist: 

11. augustProsjektarbeid i team

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.