Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Veien frem til lønnsomme prosjekt

Nettverket inviterte den 28. november til ettermiddagsseminar med fokus på: Hvor går pengene og timene. Meningene var mange og diskusjonene interessante!

Blue Maritime Cluster
Stian Østrem.jpg
- Når 80% av skipets verdi tilføres utenfra, da skal vi være svært gode på den resterende innsatsen på 20% for å tjene penger,

oppsummerte Stian Østrem fra Kleven Verft, under sitt engasjerende innlegg til de 30 fremmøtte på nettverkssamlingen i Ulsteinvik.

Han kom til Kleven for kort tid siden, etter å ha arbeidet med verdikjeden både i Ekornes, Slettvoll og Rolls Royce Marine de siste årene.

- Vi har all grunn til å være positive i Kleven nå, vi har vært gjennom krevende tider og vi har lært, sa han etter å ha forklart litt om veien videre for nye Kleven.

Innledningsvis fikk vi også presentasjon fra Jan Emblemsvåg (Midsund Bruk AS), Trond Skodjevåg Bø (Ulstein Verft AS) og Jan Tore Leikanger (Jets Vacuum AS). Tre ulike aktører med interessante perspektiver på hvordan produktivitet og lønnsømhet utfordres når verft og utstyrsleverandører skale levere inn mot nye segment.

Klyngen inn i farefullt farvann

Jan Emblemsvåg gikk grundig gjennom hans erfaringer fra ulike deler av klyngen, og funderte litt på om klyngen nå gjorde riktig i å satse så tungt på cruiseskipsbygging:

- Min vurdering er at klyngen kanskje har tatt på seg for store og komplekse oppdrag, og det til alt overmål i et helt nytt marked. 

Han hadde i sitt innlegg en faglig fundert refleksjon rundt utfordringene for klynger og leveringskjeder som går inn i nye marked, uten at det nødvendigvis er bygget på kjernekompetansen som klyngen besitter.

Kan vi samarbeide mer?

Trond Skodjevåg Bø fra Ulstein er salgssjef og hadde en annen tilnærming til temaet enn de andre:

- Det ligger noe spennende i å få mer ut av klyngen gjennom økt samarbeid. 

- Vi trenger fremfor alt å gjøre samarbeid mellom klyngens aktører bedre, når krevende skip skal utvikles og leveres, sa Trond Skodjevåg Bø. Han tok til ordet for at vi burde lære mer av de cruiseklyngene vi gjerne ser opp til i Tyskland og Finland. 

- De samhandler bedre enn oss, det må vi bare innrømme!

Jan Tore Leikanger fulgte opp dette poenget i sin presentasjon:

- For oss i Jets er ikke cruisesegmentet noe nytt, vi har levert over 132 000 vacuumtoalett over flere år, og vi har lykkes med dette gjennom målrettet arbeid. 

- Når klyngen lokalt nå går inn på cruisesegmentet, ser vi raskt at dette er nytt for de og at det krever mer av oss i forhold til logistikk.

Jan Tore fikk grundig gjennom utfordringene de ser både nasjonalt og internasjonalt, men for klyngen her på Sunnmøre avsluttet han slik:

- Ekspedisjonscruiseskip er krevende oppdrag med omfattende kontrakter, det er oppdelte leveranser på mange «siter» i inn- og utland, det utfordrer betalingsbetingelser og triangulærhandel. Alle forstår at dette er ressurskrevende!