Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Hvordan skape, drive og utnytte digitale tvillinger

Ønsker din bedrift å vite mer om hvordan man lager digitale tvillinger, hva som skal til for å drive en digital tvilling operativt og ikke minst, hvordan man kan skalere og forretningsmessig utnytte den digitale tvillingen og de tilhørende digitalt produktene?

Bli med GCE Blue Maritime Cluster, Digicat Norsk katapultsenter og SAP EPD Connected Products i et omfattende IIoT og simuleringsprogram, hvor vi bygger digitale tvillinger fra bunnen av, og setter dem i operativ drift på en skyplattform.

Les mer

Industrielt Internet of Thing og Simulering

I samarbeid med SAP EPD Connected Products vil vi over 5 samlinger gi deg som deltaker en grundig gjennomgang i hvordan man bygger en industriell digital tvilling fra bunnen av. Vi vil jobbe med sensorer og logging av data, hva vi må tenke på når man strukturer og analyserer data. Du vil få introduksjon til forskjellige teknologier for utvikling av simuleringsmodeller og hvordan vi sikrer IP-rettigheter ved utveksling av modeller. Vi vil også fortelle hvordan vi kan utnytte digitale tvillinger til f.eks. planlegging av drift og vedlikehold.

Digital tvilling-programmet går over 5 måneder med 5 samlinger

Målsetting

Målsettingen med prosjektet er at skal vi lære hva en digital tvilling er, hva man må tenke på når man velger sensorer og hvor de skal plasseres, hvordan hente og behandle data for å få nytteverdi, hva kan vi si om helsesituasjonen og prestasjonen til utstyret vårt?

Det skal utvikles en digital tvilling av et system, eller delsystem, hos deltakerbedriften. Tvillingen skal, i et pilotprosjekt hos bedriften, samle data fra et faktisk system for videre analyse og prediksjon av helsetilstand.

Pilotprosjekt

Hver av de deltagende bedriftene skal i løpet av prosjektet bygge en digital tvilling for et fysisk produkt i sin egen bedrift. Prosjektet tar sikte på å bruke faktiske modelldata for produktet for å lage en digital tvilling, og koble sammen den digitale tvillingen med sensordata fra det kjørende fysiske produktet slik at man får en levende DT som kjører i sanntid på IoT-data.

SAP vil i prosjektet stå for IoT- og skyløsningen som DT-en kjører på, og assistere i arbeidet med å lage kjørende modeller. Det kreves ingen kunnskap om SAP sin programvare eller teknologiplattform, bedriftene vil selvsagt ha fullt eierskap til modeller og resultater, og bedriftene vil heller ikke være bundet til å bruke SAP sine løsninger ut over prosjektet.

1. Hva er en digital tvilling?

 • Introduksjon til digitale tvillinger og deres rolle i en "Industri 4.0 -virkelighet"
 • Hvordan kan digitale tvillinger forbedre eksisterende- og muliggjøre nye forretningsmodeller? Hvordan kan man lage digitale produkter og tjenester som kan leveres sammen med eller i tillegg til de fysiske produktene?
 • Hvordan jobbe strategisk med data og digitale tvillinger
 • Definering av pilotprosjekt 

2. Connected Products, kjernen i digitale tvillinger

 • Sensortyper, sensorplassering, påvirkes designet av tilstandsovervåking?  
 • Konnektivitet: Nettilkobling, edge-prosessering, cloud, fog, tilknytning mot historians
 • Cloud: Hyperscalers eller private løsninger?
 • Håndtering og prosessering av tidsserier fra sensorer på edge og i skyen
 • Industrial Internet of Things

3. Simuleringsmodeller

 • Ulike typer modeller som kan brukes for å lage en Digital Tvilling
 • Hvordan bygge simuleringsmodeller i engineerings- og analyseverktøy (ANSYS, NX, Catia, SolidWorks, …)
 • Standarder, teknologier og metoder: FMUer, Modelica, spesiallagde wrappers, m.m.
 • Data- og modellutveksling, hvordan sikre IP-rettigheter

4. Databehandling og Product Health Prediction

 • Fra data til innsikt: Hva bestemmer hvilke data som er viktige?
 • Analyse av data, maskinlæring og AI: Trending og prediksjon basert på tilstandsdata
 • Presentasjon av data
 • Lagring og tilgjengeliggjøring av data

5. Strategier for å tjene penger på digitale produkter og tjenester

 • Hvilke endringer i strategi og produktstrategi må gjøres for å kunne levere og tjene penger på digitale produkter? Hvordan vil de digitale produktene påvirke dagens forretningsmodell?
 • Krever en slik satsing ny kompetanse eller samarbeid med partnere?
 • Vil det være naturlig å se de digitale produktene i sammenheng med kundenes løsninger for drift og vedlikehold?
 • Vil en satsing på digitale produkter føre til- eller kreve en endring i hvordan bedriften tenker Product Lifetime Management (PLM) eller engineering?
 • Hvordan vil bedriftens Supply chain se ut for digitale produkter?

Er din bedrift klar for IIoT og simulering?


GCE Blue Maritime Clusters Digital tvilling-program tar opp fem bedrifter


HVEM KAN SØKE?


Dette programmet er til for bedrifter med

Vilje og evne til vekst

 • Utvikler og leverer fysiske produkt/system til maritim/marin industri
 • Har klare ambisjoner og et stort vekstpotensial
 • Har dokumentert evne til utvikling og vilje til satsing

Det forutsettes at de deltakende bedriftene tar med seg inn et pilotprosjekt fra egen bedrift, dvs. et produkt eller system som det skal lages en Digital Tvilling av.

Det rette teamet

 • Bedriften og teamet har et høyt ambisjonsnivå, og evner å investere nødvendige ressurser i programmet
 • Lederteamet og eiere må være dedikerte til programmet og pilotprosjektet
 • Bedriften må delta med minst to personer som kan håndtere både teknisk og kommersielle oppgaver, gjerne en med teknisk og strategisk ansvar, f.eks. tekniskleder, og en med implementasjonsansvar, f.eks. ingeniør innen automasjon, kybernetikk, programvare, eller tilsvarende

Virksomhet av en viss størrelse

 • 5+ ansatte (smb ihht EUs regelverk)
 • 20 millioner + i omsetning
 • Deltaker kan være et eget forretningsområde i en eksisterende bedrift, en spin-off, eller et helt selskap

Egeninnsats og deltakeravgift

Det er forventet at bedriftene deltar på alle samlingene med minst to personer og at det ytes egeninnsats mellom samlingene knyttet til bygging av den digitale tvillingen. Bedriftene må også ha et internt prosjekt som de ønsker å jobbe med i programperioden.

Deltakeravgift og egenandel er kr. 20.000, -.

Markedsverdi for dette programmet er kr. 80.000, -, men er subsidiert av det offentlige.

OPPSTART HØSTEN 2021. SØK ALLEREDE NÅ!

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. For informasjon ta direkte kontakt med programansvarlig Tom Christian Dahl- tom.christian.dahl@aakp.no (mob: 958 70 727)

Søk om deltagelse

ET UNIKT SAMARBEID

Programmet leveres av GCE Blue Maritime Cluster, DigiCat Norsk katapultsenter, ÅKP og SAP EPD Connected Products.

logo digital tvilling.png