Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ledelse som lagsport

NTNU-prosjekt ser på topplederes påvirkning av klyngebedrifters innovasjonsevne.

Blue Maritime Cluster
kine norheim phd kandidat.png

ÅKP-systemets egen doktorgrads-stipendiat Kine Berlid Norheim er i gang med et forskningsprosjekt innen innovasjonsledelse og strategi. Sammen med stipendiat Marta Morais-Storz, og professor Alf Steinar Sætre ved NTNU ser de på toppledelsens rolle og holdninger til innovasjonsarbeid i klyngebedrifter over hele Norge.

- Økt kunnskap om innovasjonsledelse vil kunne hjelpe bedriftene i klyngene våre til å forbedre sine innovasjonsprosesser

NTNU-stipendiat Kine Berlid Norheim

UNDERSØKELSE SENDT UT 

Spørreskjema ble tidligere i høst sendt ut til en rekke bedrifter og forskerteamet fra NTNU håper at bedrifter ser nytten av å bidra til økt kunnskap om innovasjonsledelse.   - Fokus på innovasjon er svært viktig i eksiterende bedrifter for at de skal være konkurransedyktige og kunne vokse , forteller professor Alf Steinar Sætre. - Alle jobber bygges lokalt, uansett hvor man er. I tillegg har vi i akademia en rolle som pådrivere for innovasjon og å skape ny kunnskap for en bedre verden, avslutter Sætre. 

Ønsker du å komme i kontakt med forskerne direkte?

Kine Berild Norheim, stipendiat NTNU og ÅKP/GCE BM - Kine.norheim@ntnu.no

Marta Morais-Storz, stipendiat NTNU – marta.morais-storz@iot.ntnu.no

Alf Steinar Sætre, Professor, NTNU – alf.steinar@ntnu.no