Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Bli medlem i In2Cruise

Nærmere 40 bedrifter som søker nye markedsmuligheter innenfor internasjonal cruise- og passasjerfergeindustri er samlet i et eget nettverk under GCE Blue Maritime Cluster.

Blue Maritime Cluster
IMG_1539.JPG

Formålet med nettverket er å øke bedriftenes kundegrunnlag og gjøre veien til nye marked kortere. Dette gjøres ved å legge til rette for erfaringsdeling, kompetanseheving, felles eksportfremstøt og samarbeidsprosjekter på tvers av bedrifter og næringer. Gjennom året arrangerer vi ulike møteplasser og studieturer. Les mer om aktiviteten i nettverket under.

Bli med på en viktig diskusjon om fremtidens arbeidsliv!

En cafédialog med mennesker som er opptatt av mennesker og lederskap.

Fyll inn bedrifts- og kontaktinformasjon