Go to aakp.no
A PROGRAM IN

EU-rådgiver på plass

Heidi Nakken er ansatt som EU-rådgiver. Hun blir en ressurs for bedriftene i klyngen som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonprosjekter.

STARTUP

Blue Maritime Cluster
Heidi Nakken EU.jpg

Stillingen er en delt ressurs mellom klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er delvis finansiert av Innovasjon Norge. Hensikten er å få frem flere gode innovasjonssamarbeid, og ikke minst få inn midler til innovasjon og forskning fra Horizon2020 potten til næringslivet i vår region.

Horizon2020 har en pott på 800 milliarder norske kroner som skal fremme innovasjon og forskning, og er dermed verdens største fond av sitt slag. Vårt klare mål, er at mer av denne potten skal komme næringslivet i klyngene våre til gode.

Heidi Nakken, EU-rådgiver i ÅKP

VIL BESØKE BEDRIFTER

EU-rådgiveren vil invitere seg ut til alle medlemsbedriftene med mål om lære mer om aktivitetene som foregår eller planlegges, og se etter muligheter for EU-finansiering. Vi oppfordrer bedrifter til å være proaktiv og ta kontakt dersom dere har prosjekter eller ideer dere tror kan være aktuelle. Det gjøres enkelt med en e-post til vår EU-rådgiver Heidi Nakken.

EU forenkler prosessene

Det gjøres nå en omfattende jobb i EU for å forenkle prosessen rundt søkning og gjennomføring av prosjekter. EU kjører nå en pilot (EIC pilot) med en pakke programmer som er mindre byråkratisk, har raskere avklaring, bedre mentorordning og enklere søknader gjennom nettportal. Fortsatt med den samme gunstige støttemuligheten på opp mot 70%. Disse programmene er oppnåelige for bedrifter flest med ambisjoner om å nå ut i EU eller globalt. Spesielt er flere av disse programmene skreddersydd for SMB segmentet, men også store bedrifter har egne muligheter. Vi oppfordrer til å se på mulighetene, her kan det være mye å hente.

Enten man er interessert i å starte EU-prosjekter med innovasjon og/eller forskning, om man har ulike former for samarbeid med bedrifter i EU, eller om man har EU som marked, oppfordrer vi til å bli med i vårt nye ÅKP-Europaforum. Du blir med gjennom å melde deg på vårt nyhetsbrev

Europaforum vil ha følgende aktiviteter:

  • Rådgiving og idégjennomgang med EU-rådgiver
  • Nyhetsbrev med aktuelle EU utlysninger, gode eksempler på prosjekter mm.
  • Årlig Europakonferanse

ÅKP Europaforum - Nyhetsbrev

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.