Go to aakp.no
A PROGRAM IN

EU-rådgiver på plass

Per Ingeberg er ansatt som EU-rådgiver. Han er en ressurs for bedrifter som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Blue Maritime Cluster
Heidi Nakken EU.jpg

Trenger du støtte til etablering og skriving av EU-søknader? Per Ingeberg er EU-rådgiver hos ÅKP og kan bistå bedrifter som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Hensikten er å få frem flere gode innovasjonssamarbeid, og ikke minst få inn støttemidler til innovasjon og forskning fra Horisont Europa potten til næringslivet i vår region.

Det er et nasjonalt mål at flere bedrifter skal bruke de mulighetene som ligger i EU-finansiering, og som hjelp på veien har Forskningsrådet også satt av en bra pengepott til hjelp for å etablere prosjekt (PES2020 -prosjektetableringsstøtte).

Ta kontakt med EU-rådgiver Per Ingeberg hvis du trenger gode råd eller hjelp med ditt utviklingssprosjekt.

Kontaktinformasjon: Per Ingeberg - per.ingeberg@aakp.no – mob. 95220558

Stillingen er en delt ressurs mellom klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er delvis finansiert av Innovasjon Norge. Hensikten er å få frem flere gode innovasjonssamarbeid, og ikke minst få inn midler til innovasjon og forskning fra Horizon2020 potten til næringslivet i vår region.

ÅKP Europaforum - Nyhetsbrev

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.