Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fornyet Gold-sertifisering for den maritime klyngen

GCE Blue Maritime Cluster mottok nylig fornyet Gold-sertifisering for sitt arbeid. Dette er den øverste rankingen for klynger i verden.

Blue Maritime Cluster
bølge med gold.jpg

Sertifiseringen deles ut av ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis. Gold-etiketten tildeles klynge-organisasjoner som viser et høyt nivå av profesjonalitet og klyngeadministrasjon. I sertifiseringen heter det at såkalt Gold Label viser et dokumentert engasjement for en stadig bedre ytelse innen klyngen. 

For å kvalifisere til Gold-etiketten må klyngeforvaltningsorganisasjoner oppfylle visse "fortreffelighetsnivåer" når det gjelder strukturen i klyngen, styring, finansiering, strategi, tjenester og anerkjennelse. I løpet av en grundig to-dagers vurdering på stedet, utført av to nøytrale ESCA-eksperter, vurderes 31 underliggende kvalitetsindikatorer.

Når en klyngeorganisasjon fårGold-etiketten for første gang, er den gyldig i to år fra måneden da vurderingen ble utført. Inntil ett år etter at en gyldig Gold-etikett utløper, kan den fornyes ved å gjenta den samme prosessen. 

På verdensbasis er det 121 klynger fra 18 land som har Gold-etiketten. 

Fornøyd klyngeleder

danielgardenmindre.jpg


Fersk klyngeleder for GCE Blue Maritime Cluster, Daniel Garden, er svært fornøyd med at høstens vurdering resulterte i fornyet Gold-etikett: 

– Gold-akkrediteringen er med på å definere Blue Maritime Cluster som en viktig og seriøs fasilitator for klyngebedriftene, sier han, og legger til: 

– Å motta Gold Label forteller noe om kvaliteten på tjenestene ÅKP leverer, både overfor næringslivet i maritim sektor, men også for hva virkemiddelapparatet får ut av støtten de yter til GCE Blue Maritime. Vi viser gjennom dette at vi har kvalitet og høyt nivå i alle ledd, noe som er viktig for å kunne drive fram viktige prosjekter bedriftene imellom. 

Visste du dette om GCE Blue Maritime Cluster?

  • Den maritime klyngen på Møre består av rundt 220 bedrifter innen rederi, skipsdesign, verft og utstyrsleverandører.
  • Klyngen sysselsetter 13 600 personer.
  • I 2020 hadde klyngen 47 milliarder kroner i omsetning.
  • Verdiskapningen kan skrives til 15 milliarder kroner i 70 land.
  • Klyngeprosjektet sitt hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft gjennom å forsterke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.
  • GCE Blue Maritime Cluster har nasjonal status og er med i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd.
  • ÅKP driver klyngeprosjektet på vegne av klyngen.
  • Fikk status som Centre of Expertise i 2004, Norwegian Centre of Expertise i 2006, og Global Centre of Expertise i 2016, alt som først i Norge. For dette arbeidet ble ÅKP kåret til beste klyngeorganisasjon i Europa.