Go to aakp.no
A PROGRAM IN

GCE Blue Maritimes årskonferanse 2017

Omstilling og nye muligheter var tema for årets klyngekonferanse. Presentasjonene kan nå lastes ned.

Blue Maritime Cluster
cluster hard talk.png

Årskonferansen samlet tradisjonen tro bedriftsledere fra hele den maritime klyngen på Møre. Nytt av året var "Cluster Hard Talk" ledet av NRK-journalist Jannicke Farstad. Her samlet vi et panel av bedriftslederne i klyngen til debatt om omstilling, bærekraft og fremtidstro. Se innslaget her!

GCE Blue Maritime 2017 – Global Performance Benchmark

Årets klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er midt i en tøff omstillingsperiode etter en voldsom vekst fra 2004-2014.

Menon presenterte nylig funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund 29. september. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter i Norge og utlandet. Rapporten viser at 2017 vil være nok et annet vanskelig år for klyngen. 2017 er dermed det tredje året på rad med fallende aktivitet og lønnsomhet. Siden 2015 har verdiskapingen falt med nesten 40 prosent, og en av fem ansatte har forlatt den verdensledende klyngen. Samtidig viser analysen at det også er positive tegn i horisonten. Gjennom de siste to årene har klyngen vist en imponerende evne til å omstille seg. I de siste to årene har klyngen igjen skiftet sitt markedsfokus og posisjonert seg i voksende markeder både innen maritim turisme (cruise og passasjerfrakt), fiskeri og akvakultur. Når det gjelder markeder, er klyngen sannsynligvis mer diversifisert i 2017 enn noensinne.

Ordrebok norske verft 2015-2017. Kilde: Menon/Norsk industri

ordrebok verft.png

Last ned presentasjonene fra GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2017

Menon:

Nordea:

Aker Biomarine:

Digitread:

Gassco:

Innovasjon Norge: