Go to aakp.no
A PROGRAM IN

GCE TECH FOCUS - Beslutningsstøttesystem

NTNU og GCE Blue Maritime inviterer til seminar om beslutningsstøttesystem 17. januar. Meld deg på!

Blue Maritime Cluster
beslutningsstøttesystem.jpg

Fartøy, utstyr, produksjonsprosesser og fabrikker er blitt svært avanserte. De er utstyrt med sensorer og overvåkningsutstyr som potensielt samler inn store mengder data. Blir disse dataene brukt til noe? Hva kan de brukes til? De fleste selskapene sitter på enorme mengder data, det som vil skille bedriftene fra hverandre er hvordan de er i stand til å tjene penger på informasjonen.

MIT Sloan Management review sa i januar 2017 at den letteste måten å tjene penger på data, er gjennom å forbedre internprosesser. Men blir dette gjort og hvordan gjør vi det?

Tid: 17. januar. kl. 11.30 - 15.00

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK-bygget, Borgundveien 340, Ålesund

Arrangementet er gratis.

Foreløpig program

11:30 Registrering/ Lunsj - Vi serverer lunsj i ÅKP Blue Innovation Arena

12:15 Velkommen - Tom Christian Dahl (ÅKP) og Vilmar Æsøy (NTNU) 

12:30 Hvordan optimalisere operasjoner og logistikk for å utnytte innleid tonnasje på best mulig måte. Hvilke muligheter ligger i beslutningsstøttesystemer for Statoil i fremtiden? - Ellen Karoline Norlund (STATOIL)

12:55 Skap verdi av stordata - Stian Grønning (RECOGNI)

13:15 Pause

13:45 Erfaringer med sensorteknologi fra bilindustrien og mulighetene for å utnytte denne teknologien i en maritim kontekst, for beslutningsstøtte i både operasjon og design. Lasse Schumann (BOSCH)

14:10 Beslutningsstøtte i produksjon, Cyber physical systems - Odd Myklebust (SINTEF Raufoss Manufacturing)

14:30 Vi arbeider med å få på plass et siste innlegg

14:50 Oppsummering/ diskusjon

GCE TECH FOCUS - Beslutningsstøttesystemer

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply