Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Halstensen Granit AS ny partner

En foregangsbedrift i 100 % bruk av marint råstoff slutter seg til klyngeprosjektet.

Blue Maritime Cluster
granit.jpg

Rederiet har i mange år vært aktive i ulike prosjekter knyttet til utvikling av høyverdige kvalitetsprodukter fra hvitfisk. De arbeider med bl.a med utvikling av ombordprodusert fiskemel til human anvendelse og søker aktivt å avdekke nye lønnsomme produktegenskaper og markedsmuligheter i bærekraftig prosessering av restråstoff gjennom praksis og forskningsprosjekter. Halstensen Granit er involvert i samarbeid med flere av Blue Legasea partnerne allerede og vi ønsker de velkommen inn i klyngen!