Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Hvordan bli best på autonome skip?

Norsk Forum for Autonome Skip samles til seminar og workshop i Ålesund 26. mars for å diskutere økt bruk av de norske testområdene for autonome skip.

Blue Maritime Cluster
MØRE OCEAN LAB - FINAL.jpg

26.mars samler Norsk Forum for Autonome skip, i samarbeid med GCE Blue Maritime Cluster, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og representanter fra de norske testområdene til seminar og workshop i ÅKP Blue Innovation Arena for å diskutere de norske mulighetene innen autonome skip.

Møter sterk internasjonal konkurranse

I 2016 ble Trondheimsfjorden godkjent som verdens første testområde for autonome skip av norske myndigheter, i 2017 ble testområdet i Storfjorden ved Ålesund etablert og i 2018 kom Testarena Horten. I tillegg er det i denne perioden også blitt etablert 5 utenlandske testområder.

Sjøfartsnasjonen Norge er ansett som en av de store innen maritim autonom teknologi, en posisjon vi ønsker å behold og forsterke. Men vi får sterk konkurranse fra andre nasjoner, inkludert Kina som også er kommet på banen.

Testområdene i Norge er en ressurs for oss. Hvordan kan vi beholde og forsterke vår posisjon innen autonome skip, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss av de norske testområdene? 

Program
09:15 Registrering
09:40 Velkommen
Testområde Trondheimsfjorden
Testarena Horten

Pause
Møre Ocean Lab
Industri case 1: Rolls Royce Marines arbeid i Finland og Danmark
11:20 Lunsj
Smartere transport i Norge, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Industri case 2: Kongsberg Seatex
Internasjonal koordinering, NFAS
Interim guidelines for MASS test area and trial, Sjøfartsdirektoratet
Pause
13:30 Workshop, Koordinering av testaktiviteter for ubemannede og autonome skip i Norge
16:00 Slutt

Fakta:
Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) er en interessegruppe for personer og organisasjoner som er interessert i temaet "autonome skip". Initiativet til å etablere NFAS ble tatt av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri og MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) våren 2016. Utgangspunktet for gruppen er at helt eller delvis ubemannede (autonome) skip blir en viktig del av fremtidens skipsteknologi, og at det er i medlemmenes interesse å arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området.


Autonome skip og testaktiviteter i Norge

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.