Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Lanserer felles simuleringsplattform

Maritim industri inviteres nå til å delta i utviklingen av en felles standard for modell -og systemsimulering basert på etablerte standarder i bilindustrien.

Blue Maritime Cluster
Bilde Open SImulation Platform Initiative.JPG

Invitasjon til lanseringen av Open Simulation Platform (OSP)

20. mars kl. 11.30-16.00, NMK-bygget, Borgundveien 340, Ålesund

Simuleringer er i dag mye brukt i alle stadier av et fartøys livssyklus. Imidlertid er potensialet i simuleringer fortsatt ikke fullt utnyttet. Kostnaden ved å etablere simulering modeller er betydelig, og re-bruk av modeller er begrenset. Fire ledende maritime aktører tar å sikte på å endre det. Målet er å etablere en standard for modeller og simuleringer i den maritime industrien.

Den åpne simuleringsplattformen OSP vil definere standarder og teknologi som danner grunnlaget for et digitalt økosystem der maritime industri kan utveksle modeller og samarbeide gjennom bruk av digitale tvillinger. Dette kan brukes til utvikling av fremtidige skipsdesign og beslutningsstøtte for eksisterende skip.

Jan Egil Wagnild, Digital Solutions and Innovation, DNV GL

Inviterer til felles industriprosjekt 

DNV GL, Rolls Royce Marine, SINTEF Ocean og NTNU inviterer nå til en mini-seminar der OSP-initiativet blir lansert offentlig for første gang. Her vil den nye teknologien vil bli demonstrert, samtidig som en vil dele sentrale erfaringer fra lignende prosjekt i bilindustrien. Gjennom en to-årig Joint Industry Project (JIP) skal den åpne simuleringsplattformen bli utviklet for maritim industri. 

Vi ønsker alle nasjonale og internasjonale industriaktører velkomne. Simuleringer er aktuelt for designere, verft, system integratorer, leverandører, redere og operatører. For at dette skal ha suksess er det viktig at vi alle jobber sammen om dette.

Jan Egil Wagnild, DNV GL

For påmelding send epost til:

Jan.Egil.Wagnild@dnvgl.com (m) +47 930 36 662

Last ned invitasjon

Last ned JIP flyer