Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Maren og Elisabeth er sommervikarer i den maritime klynga

Til vanlig studerer de byggingeniør ved NTNU i Ålesund, men i sommer er det båtbygging og arbeid med verftene som står i fokus.

Blue Maritime Cluster
sommervikarer1.jpg

Sommervikarer: Maren Slotterøy Kleiven (t.v.) og Elisabeth Fjørtoft Vik.

Maren Slotterøy Kleiven og Elisabeth Fjørtoft Vik, som begge er fra Ulsteinvik, er sommervikarer hos ÅKPs maritime klynge, GCE Blue Maritime Cluster, i år. I sommer skal de kartlegge verftenes miljøarbeid med fokus på å finne forbedringspotensialer som på sikt kan styrke verftenes konkurranseevne.

Forstudiet skal bane veg for større utviklingsprosjekter og er en del av satsingen Styrk Verfta, som GCE Blue Maritime, sammen med SINTEF og iKuben, har dratt i gang tidligere i år.

Styrke verftene

— Forrige års klyngeanalyse, som fokuserte på innovasjon, viste at det omtrent ikke går noen forsknings- og utviklingsmidler til verftene. Siden verftene er navet i den maritime klynga, er dette et tankekors. Vi mener derfor det er viktig å kartlegges hva som trengs for å opprettholde og styrke verftenes posisjon, sier prosjektsjef for GCE Blue Maritime, Knut Tore Aurdal. 

Han legger til:

— En slik kartlegging må skje langs flere akser, og miljøaksen er en av aksene som det er ønskelig å sjekke ut.

Tett på arbeidslivet

— Som byggingeniørstudenter er det stas å få være en del av dette forstudiet. Selv om prosjektet er maritimt rettet, som kanskje ikke er innlysende for byggingeniørstudenter, ser vi stor nytte i å jobbe tettere på arbeidslivet og de lokale verftene, sier Maren, og Elisabeth tilføyer: 

— Det er spennende å jobbe på tvers av fagene og kunne se på mulighetene for industriell symbiose. I tillegg er det en dyktig og imøtekommende gjeng hos GCE Blue Maritime, så hver arbeidsdag er inspirerende og lærerik. Vi ser frem til å være en del av teamet her i sommer.