Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Markedsgruppen er i gang

I arbeidet med å operasjonalisere strategien New Blue Deal, er det opprettet arbeidsgrupper med ressurspersoner fra bedriftene. Sist uke hadde markedsgruppen sitt første møte.

Blue Maritime Cluster
IMG_1340.JPG

Fornye Norges ledende posisjon

- For å lykkes med å nå målene i strategien New Blue Deal, er vi avhengige av å rekruttere inn rederier, operatører eller vareeiere som har ambisjoner om å ta i bruk lav- og nullutslippsskip til sine operasjoner, sier klyngeleder Daniel Garden i GCE Blue Maritime Cluster. Han forteller videre at den maritime klyngen har blitt verdensledende innen avanserte fartøyer og offshoreoperasjoner, nettopp fordi operatører og rederier har stilt krav og bidra med å definere behov for nye og bedre løsninger gjennom flere tiår. - Dette skal vi gjenskape, men denne gangen innen lav- og nullutslippsskip, fortsetter han.

IMG_1343.JPG 

Viktig oppgave

Klyngens arbeidsgruppe for marked skal kartlegge ulike segmenter, spesifikt innen havbasert energi, havbasert mat og havbasert reiseliv, og sammen med kundene de rekrutterer inn, identifisere mulige hinder på veien mot reelle, kommersialiserbare lav- og nullutslippsskip. Garden tror klyngens bedrifter er i stand til å bli verdensledende på dette feltet. - Vi har en mye større sjans for å lykkes dersom vi bryner oss på flere ulike case samtidig, som også avkaster seg mange små og større prosjekter innen lav- og nullutslippsløsninger. Vi må se på driftsmodeller og det å utvikle hele skipet. Ikke bare et alternativt drivstoff, men hele skipet, sier han. – Gir vi de 200 klyngebedriftene utfordringen, er mulighetene for å lykkes mange ganger større, fremhever Garden.


Første møte

Ene halvdelen av markedsgruppen møttes i Ålesund sist uke for å diskutere hvordan man burde angripe oppdraget. Jose Jorge Garcia Agis er vise-adm. direktør i Ulstein International og deltok på møtet. – Jeg tror vi har gode muligheter for å lykkes når vi setter så mange kompetanser sammen, sier Agis.

Disse bedriftene deltar med ressurspersoner i markedsgruppa: Brunvoll, Fiskerstrand Verft, Greenstat, Green Yard Kleven, Jets Vacuum, Kongsberg Maritime, Maritime Partner, Metizoft, Myklebust Verft, Rostein, Skipsteknisk, Sperre Industrier, Ulstein Group og Vard Group. ÅKP bidrar med prosjektledelse og rådgivere.

Les mer om New Blue Deal her: Skal bli verdens første utslippsfrie maritime klynge

IMG_1345.JPG
IMG_1344.JPG
IMG_1342.JPG  

IMG_1350.JPG