Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Millionstøtte til Blue Innovation Arena

Sparebanken Møre gir to millioner kroner til ny innovasjonsarena på Campus Ålesund. Arenaen åpner i september.

Blue Maritime Cluster
sparebanken_møre.JPG

Fremtidens innovasjonsarena

Et banebrytende digitalt senter for virituell prototyping, testing og visualisering vil bli hjertet i ny innovasjonsarena ved NMK II. Sparebanken Møre går nå inn med to millioner kroner til arenaen.

 - Blue Innovation Arena skal bli en unik tverrsektoriell arena der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle og skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Dette ønsker vi å være en del av, og vil bidra ved å gi 2 millioner kroner til den planlagte VR laben forteller Terje Krøvel, Banksjef Næringsliv Sunnmøre i Sparebanken Møre.

Les saken på SMP her

VR laben vil kunne brukes i ulike deler av innovasjonsløpet:

  • Design og produktutvikling, nye ideer og konsept skapes og testes ut før så mye som en kodelinje er skrevet eller sveisepunkt satt.

  • Produksjonsplanlegging, produksjonskost og -prosess simuleres og tunes i parallell med produktutviklingen.

  • Opplæring og trening, der prosedyrer og opplæring kan gis på situasjoner som er farlig og kostbart å skape i virkeligheten.

  • Markedsføring og salg, kundene kan oppleve produkt og leveranser før de eksisterer, og skreddersy til sitt behov.

Blue Innovation Arena vil i tillegg til VR laben bestå av en Startup Lab for gründere og entreprenører som vil utvikle nye forretningsideer, og en Business Lab der eksisterende næringsliv vil kunne videreutvikle idéer og prosjekter i et kreativt og teknologisk avansert miljø.

- Vi er svært glade for å få en så viktig aktør for næringslivet som Sparebanken Møre med på laget. Vår fremtidige konkurransekraft avhenger av at vi klarer å innovere raskere og mer kostnadseffektivt enn våre internasjonale konkurrenter. For å nå det målet kreves et digitalt teknologi- og kompetanseløft. I ÅKP Blue Innovation Arena løfter næringsliv og det offentlige sammen for å skape fremtidens digitale arena for innovasjon og verdiskaping, sier Per Erik Dalen, CEO ved ÅKP.

Fylkeskommunen går inn som eier i ÅKP Blue Innovation Arena AS

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune hadde møte 4. april og gikk der enstemmig inn for å følge anbefalingen fra fylkesrådmannen om å kjøpe aksjer i ÅKP Blue Innovation Arena AS for to millioner kroner. Fylkestinget får saken til behandling i slutten april.

- Dette er eit spennande og godt prosjekt for heile regionen, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Blue Innovation Arena skal bidra til mer innovasjon i næringslivet i fylket

Det er ÅKP som står bak innovasjonsarenaen, som vil bli bygd rundt den unike simulerings- og visualiseringsplattformen som skal etableres på Campus Ålesund. Arenaen har et finansieringsbehov på 13 mill. kroner, og blir ferdigstilt september 2017.