Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Søk vårt scaleup-program!

Vi søker entreprenører og bedrifter med vilje, evne og potensial til vekst! Sparebank 1 SMN med pengestøtte.

Blue Maritime Cluster
scale up.jpg

Utvikler et veldig bra program for vekst

ÅKP fikk nylig 600.000 kroner fra Sparebank 1 SMN til en ytterligere forsterkning av programmet for oppskalering av vekstbedrifter. Sparebank 1 SMN har i mange år vært en solid støttespiller for ÅKP og vår inkubatorvirksomhet. I 2015 støttet banken norsk deltakelse i det regionale entreprenørskaps-programmet MIT REAP ledet av Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT REAP var starten på utviklingen av en ny modell for arbeidet med entreprenører og vekstbedrifter som ÅKP nå har implementert i vår Startup & Scaleup lab. Modellen skal nå videreutvikles og pengestøtten skal forsterke et Scaleup-program rettet mot bedrifter som ønsker å vokse raskt.

SE HVORDAN DU SØKER

ÅKP tilbyr nå et unikt skaleringsprogram som vil akselerere veksten i din bedrift. Programmet går over 6 måneder og er strukturert rundt Massachusetts Institute of Technology (MIT) modell for "disiplinert entreprenørskap".

Modellen tar deg gjennom seks temaer som er videre brutt ned i 24 trinn. Hvert tema adresserer et fokusområde fra kundesegmentering og profilering, verdiforslag, kjøpsprosess, kundeanskaffelse, forretningsmodell, produktdesign og til slutt hvordan du skalere virksomheten din.

I Scaleup-programmet gir vi din bedrift en skreddersydd prosess og kobler dere med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam som utvikler og verifiserer vekststrategien din.

scaleup oppdatert samlingsprogram.jpg

HVEM kan søke?

ÅKPs Scaleup Program tar opp inntil åtte bedrifter i 2018. Kriterier for å delta:

  • Bedrifter i vekst med vilje og evne til vekst.

  • Bedrifter med unik teknologi, produkt eller forretningsmodell blir prioritert.

  • Ledelsen og styret må ha et høyt ambisjonsnivå og være villig til, samt ha evne til å investere nødvendige ressurser i programmet.

  • Teamet må bestå av 2-3 personer som må kunne håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. 

  • Bedriftene må være medlem av klyngene GCE Blue Maritime, Blue Legasea eller Norwegian Rooms.

FYLL UT SØKNADSSKJEMA

Fyll ut søknadsskjemaet nederst på siden. For informasjon om egenandel vennligst kontakt havar.risnes@aakp.no. - 417 89 043

Professor Bill Aulet fra MIT Martin Trust Center i Boston har utviklet metodikken "Disiplined Entrepreneurship". I 2017 ledet han en nasjonal entreprenørskapsskole i Ålesund. Se intervju. 

Søk Scaleup-program

Fyll inn og svar på spørsmålene

Kontaktinformasjon