Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vi søker EU-rådgiver

De tre klyngeprosjektene GCE Blue Maritime, Blue Legasea og Norwegian Rooms søker EU-rådgiver.

Blue Maritime Cluster
Eu-Flag.jpg

Vil du hjelpe næringslivet ut i Europa

Bedriftene bak klyngeprosjektene GCE Blue Maritime, Blue Legasea (marin) og Norwegian Rooms Cluster (ferdigvarer) trenger i økende grad å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med både nasjonale internasjonale partnere. Som en pådriver i dette arbeidet, ønsker vi en EU-rådgiver med på laget.

EU-rådgiveren skal bidra til økt deltakelsen i EU-finansierte prosjekter og stimulere klyngebedrifter til samarbeid på tvers av regioner og EU-land. Aktiv deltakelse i søknadsprosesser og bygging av nettverk vil også være en sentral oppgave.

EU-rådgiveren lyses ut som en 2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Aktuelle personer bør ha næringslivsforståelse og –bakgrunn, kombinert med kjennskap til FoU-prosjekter og EUs programmer. EU-rådgiveren vil få kontorplass på NMK i Ålesund, samlokalisert med de tre klyngelederne.

For mer informasjon, kontakt adm. dir. i ÅKP AS, Per Erik Dalen (e) per.erik.dalen@aakp.no (m) 0047 920 60 370

English:

ÅKP AS is looking for a person who can contribute with experience and knowledge that will help companies connected to the three clusters GCE Blue Maritime, Blue Legasea and Norwegian Rooms in establish and join European Union projects. For more information, please contact Per Erik Dalen (e) per.erik.dalen@aakp.no (m) 0047 920 60 370

Innovasjonsselskapet ÅKP har sidan 1999 arbeidd for at gründerar og etablert næringsliv skal lykkast med å vekse, og skape fleire verdiar og arbeidsplassar.  ÅKP tilbyr en rekke tenester for innovasjon og entreprenørskap og vi har bygget fysisk infrastruktur for innovasjon i Blue Innovation Arena og Digicat – Norsk Katapult.. ÅKP er vertskap for nokre av Norges største og viktigaste klynger (GCE Blue Maritime, Blue Legasea og Norwegian Rooms) der verdsleiande bedrifter møtast til kreativt samspel. Mange av ÅKP sine aktivitetar er knytt til desse viktige næringsklyngene, men samtidig arbeider ÅKP aktivt for å overføre kunnskap og erfaringar om innovasjonsprosessar, organisering og kultur til andre næringsmiljø og offentlege verksemder. Slik skaper vi mogelegheiter for framtidig verdiskaping i regionen.

 

CradleBg_1_2.jpg (copy) (copy)