Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Videreutdanning i digital kompetanse

Høsten 2019 starter vi et nytt videreutdanningstilbud for virksomheter og arbeidstakere med behov for mer kompetanse som følge av digitalisering.

Blue Maritime Cluster
harrison-broadbent-1459958-unsplash.jpg

I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad sette sitt preg på arbeidslivet. Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, på tvers av utdanningsnivåene til arbeidstakerne. Digital omstilling vil kreve nye kompetanser både hos ledere og ansatte. Det er viktig å motvirke utstøting fra arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse. 

jan-tore-sanner-portr.jpg
foto: Marte Garmann
Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Vi må utvikle de riktige verktøyene og insentivene som får både den enkelte og næringslivet til å investere i kompetanse og utdanning.

Dersom norske virksomheter ikke klarer å omstille seg i takt med endringene i samfunnet, kan det gi økt arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden.

-Jan Tore Sanner

ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea og Digicat Norsk katapultsenter tilbyr i samarbeid med NTNU i Ålesund 8 kurs innen digitalisering og kompetanseområdet virtuell prototyping og digitale tvillinger. Dette er en generisk muliggjørende teknologi som inngår i en rekke bransjer og fagfelt. Kursene vil være samlingsbasert og skal kunne kombineres med full jobb.

Kurstilbudet er en del av den norske regjeringens kompetansereform Lær hele livet. Kursene er rettet mot virksomheter og arbeidstakere med behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. 

Se studiebeskrivelse for mer informasjon.

Over en periode på to år vil vi tilby 8 kurs innen design, produksjon, drift og digital teknologi. Til høsten vil Design 1 og Digital teknologi 1 vil være først ute. Her vil vi få innføring i 3D modellering og digitalisering av tegningsunderlaget, Industrial Internet of Things (IIoT) og programmering. Viktige elementer innen digital forståelse og kompetanse.

logo partnere.png

Interesseskjema for videreutdanning i digitalkompetanse

Er du interessert i å vite mer om kurstilbudet? Legg igjen din kontaktinformasjon og kryss av for kurset eller kursene du er interessert i så vil vi ta kontakt med deg.

Legg igjen kontaktinformasjon så vil ta kontakt så snart vi kan


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.