Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Tar din bedrift trusselen på alvor?

SEMINAR: Digitalisering av industrien stiller stadig strengere krav til datasikkerhet. Ny undersøkelsen viser at bedriftene i vår region har vært utsatt for en rekke uønskede hendelser i 2017.

Blue Maritime Cluster
datakrim.jpg

Norske ledere frykter dataangrep mer enn konjunkturnedgang eller finanskrise, viser en nylig publisert nasjonal undersøkelse gjengitt i en rekke medier. Bare seks av ti virksomheter mener de er tilfredsstillende sikret. 6. februar arrangeres seminar om datasikkerhet i Ålesund som setter fokus på bedriftenes deres underleverandørers sårbarhet.

Digital sikkerhet er bransjeuavhengig. Alle aktører i ulike ledd i verdikjeden må ha gode interne rutiner og systemer for i størst mulig grad unngå uønskede situasjoner som kan ramme både dem selv, og de andre i verdikjeden.

 Gry Helene Stavseng, Gagn

gry_helene_stavseng.jpgØkt digitalisering av industrien stiller stadig strengere krav til datasikkerhet. En rekke bedrifter i vår region har selv opplevd dataangrep som har satt hele eller deler av virksomheten i fare. 

På cyberseminaret ønsker vi å få presentert eksempler og erfaringer som kan bidra til økt bevissthet knyttet til digital sikkerhet. Spesielt gjelder dette hvordan vi kan unngå uønskede hendelser knyttet til mennesker, kritisk infrastruktur og teknologi. Dette gjelder alle nivåer i organisasjoner og bedrifter. 

Øyvind Melbye, PwC

oyvind-volstad-melbye.png.pwcimage.200.252.jpg

Presenterer fersk undersøkelse

På seminaret vil funnene i en undersøkelse gjort blant bedrifter i regionen bli lagt frem. Her har en blant annet spurt bedriftene om hvor mange som har opplevd dataangrep, hva som var årsaken til hendelsene og hvordan dette ble håndtert. 

6. Februar klokken 11.30 - 15.00. Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK, Borgundveien 340, Ålesund

Lenke: For program og påmelding


Påmelding Cyber Security- seminar

Kontaktinformasjon