Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Presentations from seminars

Here you can find and download presentations from our seminars.

Blue Maritime Cluster

Forum for Industrielt Internet of Things - IIoT 08.09.2021

Velkommen til Forum for Industriell Internet of Things – IIOT v/Gry Helene Stavseng, fasilitator, og Geir Ståle Tennfjord, medlem av styringsgruppen, Gagn Consulting

Industriell IoT-løsning for overvåking av ballastoperasjoner, Optimarin v/Kim Stian Haugland, Vice President Technology i Optimarin

Industriell IoT-løsning for overvåking av ballastoperasjoner, Digitread Connect v/Christoffer Lange, Daglig Leder i Digitread Connect

Anda-Cloud bidrar til  økt sikkerhet i trafostasjoner v/Michael Carroza, Key Account Manager i Anda-Olsen

Opptak fra webinaret finner du her.

Forum for Industrielt Internet of Things - IIoT 23.06.2021

Velkommen til Forum for Industriell Internet of Things – IIOT v/ Gry Helene Stavseng, fasilitator, og Geir Ståle Tennfjord, medlem av styringsgruppen, Gagn Consulting

Mobilkonnektivitet for Industriell IoT v/Markus Grønstad, Senior IoT Solution Specialist, Com4

IoT sikkerhet – hva nå? - Sikkerhet i praksis v/ Hans Erik Karsten, Daglig leder, IntSpo

Ulike radioteknologier for IOT anvendelser, i et brukerperspektiv v/Marianne Styrman, CEO, Last Mile Solutions AS

Opptak fra webinaret finner du her.

Havvind - marked og muligheter 16.06.2021

Havvind – Marked, muligheter og leveransemodeller, v/Jon Dugstad, Director Wind and Solar, NORWEP

Forskning- og Innovasjonsmuligheter i EU på fornybar energi, v/ Bård Wathne Tveiten, Markedsdirektør, SINTEF Ocean

EU Rådgivning for maritim klynge, v/Per Ingeberg EU Rådgiver ÅKP

Partnerplast - Vår reise inn i havvind, v/Charl Burger, Head of Business Development – Offshore & Subsea, Partnerplast AS

Verdikjeder for hydrogen i maritim sektor - Fremtidens maritime energisystemer 19.05.2021

Verdikjeden for hydrogen sett frå det maritime miljøet i Nordvest v/Jan Arild Roppen, Norwegian Hydrogen AS og Pilot-E prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub

Hydrogen – i Møre og Romsdal? v/ Lina Vassdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Slik gjør du veien fra idé til marked raskere og rimeligere - Norsk Katapult 18.05.2021

DigiCat Norsk Katapult-senter v/Tom Christian Dahl Seniorrådgiver

Sustainable Energy Norsk Katapult-senter v/Tore Kallevåg, Vice President Sales & Business Development

GCE Blue Maritime - Forum for cyber Security 06.05.2021

Digital tvilling, store data og datasikkerhet i Ålesund kommune, v/Andreas Amundsen, koordinator Digital tvilling, Framtidslaben Norge

Moderne IT Sikkerhet, v/Håkon Fosshaug, Senior Solution Engineer, Carbon Black, VMware

GCE Blue Maritime - Forum for cyber Security 04.02.2021

20210204 - HMR Nær GCE blue maritime - Odd Arne Maridal.pdf

GCE Blue Maritime - Forum for cyber Security 28.10.2020

Politiet - INFOSEC Politiets rolle ved alvorlige cybersikkerhetshendelser

Ålesund Data - IMO Guidelines on Maritime Cyber Risk Management

Seminar NORWEP - Global Offshore Wind: 17.09.2020

Presentasjon av markedsrapporten Global Offshore Wind. Jon Dugstad, Norwep 

Webinar - FOU-prosjekt på 1-2-3 - 28.05.2020

Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal -Øyvind Herse

Forskningsrådet, Virkemidler for næringslivet, Arthur Almestad

Innovasjon Norge, Innovasjonstilskudd, Alfred Øverland

EU-prosjekt - Hvilke muligheter ligger i EU-finansiering, Per Ingeberg

 

Webinar - Multifuel og nye nullutslippsløsninger 27.05.2020

Wärtsila - Fremtidens drivstoff for miljøvennlige motorer, Kaj Portin

Sjøfartsdirektoratet - Regelverk for nytt drivstoff, Kolbjørn Berge

NTNU - Moderne reaktorteknologi som maritim energikilde, Håvard Vollset Lien

Webinar Maritime energisystemer 29.04.2020

Mørenett - Elektrifisering og landstrøm sett fra nettleverandørens ståsted - Runar Tandstad

ABB - Batterialdring, testing og validering for maritime applikasjoner, Tomas Tengnér

ABB - Maritime fuel cell-løsninger basert på hydrogen, Jostein Bogen

Webinar "Grønne energisystemer" 31.03.2020

NTNU - "Energisystemer", Vilmar Æsøy

Norwegian Electric Systems - "Energidesign", Svein Ove Farstad

Maritime Partner, "Brim", Tore Fiskerstrand

Webinar "nullutslippsskip i verdensarvfjordene" 26.03.2020

Havyard - Kristian Osnes


GCE Blue Maritime - Forum for cyber Security 24.10.2019

Telenor - sikkerhetskultur, nei det har vi sluttet med

Istad - Slik bygger vi sikkerhetskultur

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2019 - 26.09.2019

With Inside Information North America 10.09.2019

1. The Canadian shipbuilding opportunities, Øyvind Haga Innovasjon Norge Toronto

2. US Maritime market update, Ken Huste, Innovasjon Norge Houston/Seattle

Hydrogen som energibærer - Energy Observer 09.09.2019

1. Veien mot hydrogensamfunnet, Toyota Norge

2. Fiskerstrand verft, Hydrogenferge

3. Hydrogen som energibærer i maritim, Ocean Hyway Cluster

4. Rapport om H2 som energibærer, GCE Blue Maritime/Hub for Ocean

5. Hydrogen in maritime applications picking up the pace, Hexagon

6. H2 som mulighet for regional verdiskaping, SINTEF


Grønn og bærekraftig presentasjon 20.06.2019

1. Equinor. Hvordan kommunisere det grønne skiftet?

2. Zynk - Pioneering sustainable solutions

3. Aker Biomarine - Grønn og bærekraftig kommunikasjon

4. Ulstein - Global Impact - Hvordan bruker vi bærekraftsmålene i kommunikasjon

GCE Blue Maritime - Forum for Cyber Security 11.04.2019

1. Sikkerhetsloven - NSM

2. Cyberforsikring - Gjensidige

3. Cyber security regelverk i den maritime næringen - DNV GL

Autonome skip og testaktiviteter i Norge 26.03.2019

1. Testområde Trondheimsfjorden - Kay Fjørtoft, SINTEF Ocean

2. Testarena Horten - Paal Amaas, Universitetet i Sørøst-Norge

3. Det Digitale Havrom, Møre Ocean Lab - Hans Petter Hildre, NTNU Ålesund

4. Rolls-Royce Remote and Autonomous Technology demonstrators: Project SISU and project SVAN - Morten Skogvold, Rolls-Royce Marine

5. Smartere transport i Norge - Marte Berild Hjelle, Møre og Romsdal Fylkeskommune

6. Sensorteknologi i testområdene - Erlend Vågsholm, Kongsberg Seatex

7. Internasjonal koordinering - Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean/ NFAS

8. Interim guidelines for MASS test area and trial - Svein David Medhaug, Sjøfartsdirektoratet

Lightweight Solutions for Marine & Offshore 13.02.2019

1. Hydro company presentation + Alloys - Hydro

3. Robotic Welding of Aluminium - NTNU

4. Corrosion challenges with the use of aluminium in offshore and marine environment - NTNU

5. Aluminium structures exposed to blast loading - NTNU

6. Aluminium as a structural material An introduction -NTNU

7. Profile design - Hydro

8. NAPIC - NTNU

Cyber Security and product development 17.01.2019

Cyber Security - Antonome systemer - Sintef Digital

Nye sikkerhetsutfordringer igjen, mnemonic

Cyber Security threats in the Maritime industry - DNV GL

Product Cyber Security, Rolls-Royce Marine


Cyber Security Seminar 06.02.2018

1. Cyber and Information Security NTNU CCIS

2. Hva skjer rundt oss? Inmarsat

3. Status for datasikkerhet i regionen PwC

4. Cyber Security, Næringslivets sikkerhetsråd

5. Hva kan vi gjøre, Gang

With Inside Information Cruise 11.01.2018

1. Oddbjørn Hatløy, Norwegian Rooms og GCE Blue Maritime

2. Tor Johan Pedersen, Innovasjon Norge

3. Ove Dimmen, Ulstein Group

4. Frigg Jørgensen, AECO - Ta kontakt

5. Ole Chr Fotland, Jets

6. Unni Grebstad, Shipnor

7. Inge Tangerås - Cruise Norway

8. Sebastian Lagerlöf, NIT. Ta kontakt

9. Serge Fossati, Viking Ocean Cruises. Ta kontakt

10. Martin Ingjerd, Vard Accomodation. Ta kontakt

11. Jonny Hansen, Scanship. Ta kontakt

Himmel og hav 03.10.2017

1. ÅKP - Jan Børre Rydningen

2. NRS - Rune Sandbakken

3. NRS - Signe Marie Husø

4. NIVA - Ann Birgitta Ledang

5. Viking Ice Consultancy - Andreas Kjøl

6. Inmarsat - Trond Leira

7. Space Norway - Anon Bolstad & Hans-Christian Haugli

8. StormGeo

9. KSAT - Line Steinbakk

10. NTNU - Norvald Kjerstad

GCE TECH FOCUS - HYDRIDE SYSTEMER 13.09.2017

Hybrid løsninger - ACEL

Batteriteknologi - Corvus

Hydrogendrift av ferger - Fiskerstrand verft

Forskning på hybride systemer - NTNU Inst. energiteknikk

Regelverk - DNV GL

Waste Energy - Ulmatec Pyro/Green Technology of Norway

Energy Management - Rolls-Royce Marine

Energioptimalisering, utdanning - NTNU

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2017 29.09.2017

Årets klyngeanalyse - Menon

Finansmarkedet - Nordea

Virtual prototyping - Digitread

Bærekraftige forretningsmodeller - Aker Biomarine

Norske gassystemet - Gassco

Merkevaren Norge - Innovasjon Norge

New Business Models 05.01.2017

Business models, Morten Lund, Aalborg Universitet (in Danish)

Forretningsmodell og industrielle utfordringer, Bente Storhaug Dahl, MRB (in Norwegian)

Brand Context, Monika Hestad, Brand Valley

GCE Blue Maritime's Annual Conference 2016

Torger Reve - Offshorerederiene: konsolidering eller konkurs (in Norwegain)

Lars Kirkeby, Nordea - Offshore supply - Veien videre? (in Norwegian)

Gaute Langeland, Nordea - Svak krone er viktig for bransjens rammebetingelser. Vil det vare? (in Norwegian)

Erik Jakobsen Menon - The cluster analysis 2016

Ade Mabogunje, Standford - Innovation Ecosystem

The presentation from Rystad Energy will not be available.


Cyber Security seminar 26.09.2016

Nils Johan Brede, Watchcom Security Group - How can we cope with the dark sides of the digital transition?

Kenneth Solberg, Rolls-Royce Marine - Cyber Security in Intelligent Shipping

NTNU CCIS, Aligning cybersecurity Public Private Partnership

Prof. Patrick Bours, Norwegian Biometric Laboratory - Behavioural Biometrics and Maritime Industry

Slobodan Petrovic, NTNU in Gjøvik - Approximate search in large security - related data sets

The presentation from PST will not be available.