Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP Summit: – Det grønne skiftet handler om å finne nye måter å skape verdier på

Den største feilen bedrifter gjør når det gjelder bærekraft er at de fokuserer utelukkende på risiko, mener Florian Hoos. Han er professor i bærekraft ved IMD Business School i Lausanne, og kommer til Geiranger for å inspirere ledere til å tenke nytt, og konstruktivt, om det grønne skiftet.

Blue Maritime Cluster
FlorianfraIMDnettside.jpg

Vil du melde deg på ÅKP Summit 2023? Klikk her

– Når man fokuserer på risiko ved bærekraft handler det ofte om å redusere utslipp, redusere skader på biologisk mangfold, revidere forsyningskjeder og så videre. Men bærekraft handler like mye om muligheter, sier Florian Hoos entusiastisk, og legger til: 

– Det finnes enorme forretningsmuligheter for selskaper som bruker bærekraft som sitt viktigste konkurransefortrinn. Da handler det om å se videre fra risikovurdering og rapportering. Når det gjelder forretningsmuligheter og innovasjon kan man ikke bare tenke på nye forretningsmodeller. Man må også konsentrere seg om nye måter å jobbe og samarbeide på, både internt i firmaet og med partnere. For det grønne skiftet handler om å finne nye måter å skape verdier på. 

Vil inspirere

I tillegg til å være professor i bærekraft er Florian også en prisvinnende formidler, innovatør og skribent. Før han kom til IMD Business School, jobbet han i ti år som professor ved HEC Paris, hvor han ledet et masterprogram i bærekraft og sosial innovasjon. Ved siden av sin akademiske karriere har han ti års erfaring fra lederstillinger.

Til Geiranger kommer Florian for å inspirere ledere til å tenke nytt om bærekraft og til å lede mer effektivt og godt i en omskiftende tid. Men ikke bare det. Lederne som deltar på ÅKP Summit i Geiranger skal ikke sitte utelukkende og høre på. De skal også jobbe, i workshops ledet av Florian. 

Han er tydelig på at ledere nå på mange måter står i spagat mellom ulike krav: 

– Det grønne skiftet krever at toppledere forholder seg til mange forskjellige dimensjoner. Fra makrotrender til å inkludere bærekraft i bedriftens strategi. Samtidig skal de snakke troverdig om det grønne skiftet, håndtere rapporteringskrav og innovere nye bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden, sier Florian.

Professoren understreker likevel at lederne som deltar på ÅKP Summit, mer enn noe annet må ta innover seg de menneskelige ressursene i et selskap.

– Selv om strategiske og organisatoriske aspekter er viktige, er det menneskene som driver enhver virksomhet. Vi vil fokusere på utvalgte fokusområder og koble linjene mellom dem.

Vet hvor de skal, men ikke vegen dit

Florian tror at mange ledere har en klar mening om hvor de ønsker at bedriftens bærekraftarbeid skal gå, men at de ikke alltid vet hvordan de skal komme seg dit.

– Hos noen ledere er det sågar en slags tretthet knyttet til bærekraft, gitt de mange endringene og initiativene som skjer samtidig. Risikoen da er å miste støtten, energien og kreativiteten fra arbeidstakerne, samt å gå glipp av store forretningsmuligheter. Eller endatil å være å brems når bærekraftarbeidet treffer bransjen. 

Det finnes skrekkeksempler på hva som kan skje dersom man ikke tar endringene inn over seg. 

– For meg er det alltid en god advarsel at den tyske bilindustrien ikke tok Tesla, BYD og andre konkurrenter veldig alvorlig for et par år siden. I dag sier noen at Tysklands bilgiganter ikke vil overleve det grønne skiftet. En utenkelig tanke for ti år siden.

Geografiske forskjeller

Selv om det grønne skiftet er en global utfordring, mener Florian at det er store forskjeller i hvordan man håndterer det fra land til land, og region til region. Også dette vil adresseres under ledersamlingen i Geiranger: 

– Bærekraft har absolutt en geografisk komponent. Kampen om å få tak i talentene, muligheten for å få støtte fra virkemiddelapparatet, presset fra kunder og interessenter, investorenes syn på bærekraft og mange andre dimensjoner kan skille seg dramatisk fra region til region, og land til land. Dette er noe som gjør det grønne skiftet enda mer utfordrende for multinasjonale selskaper.

Les mer om ÅKP lederutvikling her

Klikk på bildet under for å melde deg på:

1080x1080.png