Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Working together for a green Europe

ZEVinnovation is a transnational cooperation platform that supports development of innovative zero-emission vessels and related technologies.

Join ZEVinnovation HUB and make a change that unlocks new possibilities.

Learn more

FORUM FOR CYBER SECURITY

Den maritime klyngen setter datasikkerhet på dagsorden og bidra til større bevisstgjøring og økt kompetanse. Bli med og få tilgang til våre seminar og workshops.

Kontakt oss gjerne

Norwegian Cruise and Ferry Group

40 bedrifter som søker nye markedsmuligheter innenfor internasjonal cruise- og passasjerfergeindustri er samlet i et eget nettverk under GCE Blue Maritime Cluster. Formålet med nettverket er å øke bedriftenes kundegrunnlag og gjøre veien til nye marked kortere.

Dette gjøres ved å legge til rette for erfaringsdeling, kompetanseheving, felles eksportfremstøt og samarbeidsprosjekter på tvers av bedrifter og næringer. Gjennom året arrangerer vi ulike møteplasser og studieturer.

Medlemsbilde.jpg

Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA)

An international partnership to accelerate the scale up of 5 ocean energy pilots. GCE Blue Maritime Cluster and ÅKP is partner in the project

Read more

Få hjelp til å søke EU-prosjekt

Horizon2020 har en pott på 800 milliarder norske kroner som skal fremme innovasjon og forskning.
Her er det flere programmer og ordninger som kan hjelpe bedrifter få finansiert prosjekter eller studier. Ta kontakt med vår EU-rådgiver Per Ingeberg.

Les mer

SFI MOVE

Shaping the future of marine operations - a world leading research and innovation centre designed to develop new knowledge, methods and computer tools for safe and efficient marine operations.

Read more
sfi-move-logo.png

SFI SMART MARITIME

Å forske på grønnere sjøtransport, slik at den norske maritime klyngen kan være verdensledende innen miljøvennlig skipsfart innen 2025 er visjonen til prosjektet.

Denne posisjonen skal oppnås gjennom innovativ bruk, forbedring og kombinasjon av teknologier som ikke bare er kostnads-, energi- og utslippseffektive, men som også kan øke inntektene for den maritime næringen.

Gjennom dette prosjektet har VARD Design blant annet bidratt til at "VS NORWAY" har blitt gjort tilgjengelig som plattform for DIGICAT - Norsk katapult som virtuelt cruiseskip.

Til prosjektsiden

Human Side of Digitalization

Digitalisering utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. ÅKP og gode samarbeidspartnere fra hele Møre og Romsdal samlet derfor i 2018 over 150 unge arbeidstakere til et fremtidsverksted. Målet var å kartlegge hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet, sett fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv. Forskningsprosjektet ble ledet av NTNU og ga oss viktig kunnskap om fremtidens arbeidsliv.

Slik tar vi kunnskapen videre
16_9_1_crop.jpg