Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Upcoming events

Fra fartøy til marked - Samling 1

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi nå mannskap fra fartøy tilhørende våre medlemsrederier til to faglige samlinger med søkelys på verdikjede, prosessering, teknologi og markedskrav.

Organizer: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Date:
Place: Ålesund
4jwP2Q9w.jpeg

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager i Ålesund. For å nå fiskere med ulik turnus gjennomfører vi to identiske samlinger, den første i desember 2021 og den andre våren 2022. Deltakelse er gratis.

Samling 2 er en fire dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker.

Det er mulig å kun delta på Samling 1! For å bli med på markedsreisen til Spania er det imidlertid en forutsetning at du har deltatt på Samling 1. 

For å delta må du være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 7.-8. des 2021 / vår 2022 (15 deltakere per samling) 

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk til utstyrsleverandør og sjømatprodusent
 • Markedsperspektiv - utnyttelse av råstoff 
 • Innovasjonsprosesser og støtteordninger
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1


Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 24.- 27. april 2022 (15 deltakere) OBS! Med forbehold om at reisen lar seg gjennomføre!

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter


Påmelding 

Dette er et arrangement for mannskap fra fartøy tilhørende medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea. Maks antall deltakere er 15 per samling. Ved stor pågang vil vi sørge for at det blir bredde i representasjon fra de ulike medlemsrederiene. Se oversikt over medlemsbedrifter her: Medlemmer i NCE Blue Legasea

Interessert i å delta? Du kan nå registrere deg til den første samlingen 7.-8. desember i skjemaet under her. Påmeldingsfrist: 2.desember!

Påmeldingskjema til de to øvrige samlingene legges ut senere. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no

Hvordan håndterer du varsler og konflikter på arbeidsplassen?

Webinar Forrige gang var det over 250 påmeldte. Nå fortsetter vi vår populære serie "Arbeidsforholdet fra A til O". Benytt anledningen til å få gratis råd av jurister og eksperter, og få en interessant og lærerik stund til morgenkaffen.

Organizer: ÅKP og GCE Blue Maritime Cluster i samarbeid med SANDS
Date:
Place: Online fra ÅKPs studio
varslerogkonflikter.jpg

GCE Blue Maritime Cluster og AKP samarbeider med SANDS om en serie med webinarer der vi gir våre beste råd og tips til arbeidsgivere om problemstillinger gjennom hele arbeidsforholdet fra ansettelse til opphør.

På de fleste arbeidsplasser vil det fra tid til annen kunne oppstå konflikter. Konflikter som får eskalere er ressurskrevende å håndtere og bidrar til et negativt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Samtidig er det viktig å huske på at diskusjoner og uenigheter ikke nødvendigvis utgjør konflikter, og at det å ha fokus på et godt ytringsklima og muligheter for diskusjon kan bidra positivt i organisasjonen.

Som arbeidsgiver har man et ansvar for å sørge for at det psykososiale arbeidsmiljøet for alle ansatte er forsvarlig. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å ta tak i konflikter som kan være skadelig for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljølovens regler om varsling stiller dessuten krav til arbeidsgivers håndtering av varslingssaker.

Hvordan skal og bør arbeidsgiver gå frem i varslingssaker og hvilke krav stilles til virksomhetens rutiner? Hvordan komme i posisjon for å håndtere konflikter før de eskalerer gjennom en god og effektiv prosess og samtidig komme styrket ut av utfordringene?

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, Maria Elena Kvalen og Malin Stenseth, får vi besøk av Kristine Viktoria Hekkås, HMS-rådgiver i MEDI3 AS, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet.

Tidspunkt og påmelding 

Webinaret sendes fra studio onsdag den 27. oktober kl. 08.30 – 09.30. Det er ingen deltakeravgift. Merk at dette er en sending som går direkte, den blir ikke liggende på våre nettsider i ettertid. 

Meld deg på ved å trykke på denne linken

folk-i-bevegelse_shutterstock_712948552_klippet.jpg

Fra fartøy til marked - Samling 2

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi mannskap fra fartøy tilhørende våre medlemsrederier til to faglige samlinger med søkelys på verdikjede, prosessering, teknologi og markedskrav. I april 2022 går turen til Spania!

Organizer: NCE Blue Legasea og Møreforsking
Date:
Place: Barcelona, Spania
4jwP2Q9w.jpeg

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager i Ålesund, med deltakelse enten i desember 2021 eller våren 2022. Deltakelse er gratis.

Samling 2 er en fire dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker.

Det er mulig å kun delta på Samling 1, men for å bli med på markedsreisen til Spania er det en forutsetning at du også har deltatt på Samling 1. 

For å delta må du være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 7.-8. des 2021 / Vår 2022 (15 deltakere per samling) 

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk til utstyrsleverandør og sjømatprodusent
 • Markedsperspektiv - utnyttelse av råstoff 
 • Innovasjonsprosesser og støtteordninger
 • Idèutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 24.- 27. april 2022 (15 deltakere) OBS! Med forbehold om at reisen lar seg gjennomføre!

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat
 • Idèutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding 

Dette er et arrangement for mannskap fra fartøy tilhørende medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea. Maks antall deltakere er 15 per samling. 

Interessert i å delta på markedsturen til Spania? Først må du delta på en av "Samling 1" i Ålesund. Du kan nå registrere deg til den første samlingen 7.-8. desember. Påmeldingskjema til de to øvrige samlingene legges ut senere. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no

Påmelding til "Fra fartøy til marked, samling 1 " 7.-8. desember 2021 i Ålesund

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.