Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Gratis advokathjelp - incentivordninger

Webinar GCE Blue Maritime Cluster, gjennom ÅKP, samarbeider med advokater i SANDS om en rekke webinarer. Denne gangen tar vi for oss bruk av incentivordninger.

Organizer: GCE Blue Maritime Cluster i samarbeid med SANDS
Date:
Place: Online
bærekraft.jpg

Hva finnes av incentivordninger og hva bør vi velge? Hvordan kan vi gi ansatte sterkere incentiv til å bidra til en økt verdiskapning? Er det noen modeller som gir bedre fordeler og lavere skatt enn andre? Hva kreves og hvilke modeller passer best for min bedrift?

Ta frokostkaffen sammen med oss og lær noe samtidig. Webinaret sendes delvis fra ÅKPs studio i Ålesund og delvis fra SANDS' lokaler i Bergen.

Sett av datoen: 15. juni kl. 08.30 - 09.30.

Meld deg på og les mer her

Velkommen!

Horisont Europa

Webinar Hva i alle dager er Horisont Europa, og hvordan kan din virksomhet dra nytte av dette?

Organizer: ÅKP, GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea
Date:
Place: Digital
Bilder Emma _ Per.jpg

EU-kommisjonen lyser nå ut nær 1000 milliarder kroner i det nye sju-års rammeprogrammet under Horisont Europa. Her blir Norge igjen med som assosiert medlem, og norsk forskning og næringsliv får tilgang til svært attraktive støttemidler og internasjonalt nettverk gjennom deltakelse i europeiske samarbeids- og innovasjonsprosjekter.

ÅKP inviterer til eksklusivt webinar om Horisont Europa for klyngemedlemmene i NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime. Denne gangen informerer vi om det nye rammeprogrammet i Horisont Europa, og vi tar også opp temaet om sikring av egen IPR (såkalt immaterielle rettigheter) i søknadsprosesser og avtaleverk for bedrifter som ønsker å delta i samarbeidsprosjekt med andre europeiske aktører.


Programmet for webinaret: 

- Velkommen ved Elisabeth Solvang, leder for strategisk kommunikasjon i ÅKP AS.

- Om Horisont Europa (35 min) Per Ingeberg, EU rådgiver ÅKP AS.

  o Generell info om Horisont Europa. 

  o Konkrete utlysninger aktuelle for klyngene NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime.

  o SMB programmene. 

  o Tips til søknadsprosessen.

- Hvordan sikre IPR i EU prosjekt (25 min), ved Emma Blake, Konnexus Advokatfirma AS.

  o NDA i søknadsprosessen.   

  o Samarbeidsavtaler.

- Ny ISO-standard for «Innovation Management» (10 min), Emma Blake.

- Q&A (15 min).

- Klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenhe Uksnøy, deltar også. 

Horizont Europa

Vi inviterer til webinar om Horizont Europa.

Gruppe


Ny strategi for den maritime klynga - PÅMELDING

Webinar Styringsgruppa i GCE Blue Maritime Cluster har sammen med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med bedrifter fra hele klyngas verdikjede, utarbeidet klyngas nye strategi. Nå er vi spente på å lansere strategien og inviterer til stort lanseringsmøte hvor beslutningstakere i klynga også blir invitert til å komme med innspill.

Organizer: GCE Blue Maritime Cluster
Date:
Place: Online
Ny strategi kommer.jpg

Vi vil at du skal være med på lanseringen, og inviterer deg til et digitalt informasjonsmøte 15. juni klokka 14.00. 

Vi sender link til møtet til alle påmeldte før klokka 14.00 mandag.

Den nye strategien er svært ambisiøs og har potensiale til å sette GCE Blue Maritime Cluster på kartet globalt. Som Njål Sævik, leder av styringsgruppa, sier i denne videoen: "Nå legger vi strategien for framtida. Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen. Vi rigger oss for ei ny tid!"

Njål.jpgHusk å melde deg på i skjemaet under.

Vi er så spente på mottakelsen av strategien, og håper du vil følge oss denne dagen.

Ny strategi for den maritime klynga

Gruppe


Upcoming events