Go to aakp.no
A PROGRAM IN
sfi-move-logo.png

 

EU-rådgiver på plass i ÅKP.

Et bilde som inneholder person, vegg, kvinne, innendørs

Automatisk generert beskrivelseFra 1. mai var Heidi Nakken på plass i som EU rådgiver i ÅKP. Stillingen er en delt ressurs mellom GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er delvis finansiert av Innovasjon Norge. Hensikten er å få frem flere gode innovasjonssamarbeid, og ikke minst få inn midler til innovasjon og forskning fra Horizon2020 potten til næringslivet i vår region.

 

Les mer om mulighetene  og bli med i ÅKP-Europaforum…

 

Horizon2020 har en pott på EUR 80 MRD (ca 800 milliarder norske kroner) som skal fremme innovasjon og forskning, og er dermed verdens største fond av sitt slag. Vårt klare mål, er at mer av denne potten skal komme næringslivet i klyngene våre til gode.

EU-rådgivingen skal være en utetjeneste og Heidi vil derfor invitere seg ut til alle medlemsbedriftene med mål om lære mer om aktivitetene som foregår eller planlegges, og se etter muligheter for EU-finansiering. Vær gjerne proaktiv og inviter ut dersom dere har prosjekter eller ideer dere tror kan være aktuelle. Det gjøres enkelt med en e-post til vår EU-rådgiver Heidi Nakken.

 

Bli med i ÅKP-Europaforum

Enten man er interessert i å starte EU-prosjekter med innovasjon og/eller forskning, om man har ulike former for samarbeid med bedrifter i EU, eller om man har EU som marked, oppfordrer vi til å bli med i vårt nye ÅKP-Europaforum. Du blir med gjennom å melde deg på vårt ÅKP-Europa nyhetsbrev HER.

Europaforum vil ha følgende aktiviteter:

  • Nyhetsbrev med aktuelle EU utlysninger, gode eksempler på prosjekter mm.
  • Årlig Europakonferanse
  • Utetjeneste, idegjennomgang med EU-rådgiver

EU forenkler prosessene

Noen har vært med i EU prosjekter, og andre har hørt om hvor stort, tungvint og byråkratisk dette er. Berettiget kritikk, av flere av programmene. Men EU har tatt dette inn over seg, og kjører en pilot (EIC pilot)  med en pakke programmer som er mindre byråkratisk, har raskere avklaring, bedre mentorordning og enklere søknader gjennom nettportal. Fortsatt med den samme gunstige støttemuligheten på opp mot 70%. Disse programmene er oppnåelige for bedrifter flest med ambisjoner om å nå ut i EU eller globalt. Spesielt er flere av disse programmene skreddersydd for SMB segmentet, men også store bedrifter har egne muligheter. Vi oppfordrer til å se på mulighetene, her kan det være mye å hente. Det koster ingenting å ta en sjekk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen/ Best regards

 

Heidi Nakken

EU-advisor and R&I coordinator

 

Epostsignatur Arial Narrow

 

ÅKP AS

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund, M: 91 85 40 21

ÅKP:  Twitter  |  Facebook  |  Linkedin   

GCE Blue Maritime:  Twitter  |  Facebook  |  Linkedin

NCE Blue Legasea:  Twitter  |  Facebook  |  Linkedin

www.aakp.no

 

cid:image002.png@01D4C90E.D0AA8BF0