Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Arktis-prosjekt ferdig

Det internasjonale prosjektet Arctic and Cold Climate Solutions er nå ferdig. Rapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Blue Maritime Cluster
arctic and cold climate solutions.jpg

GCE Blue Maritime Cluster og flere bedrifter fra den maritime klyngen på Møre har deltatt i dette prosjektet som har hatt som mål å fremme norsk offshore teknologi og kompetanse. Det er gjennom prosjektet gjennomført 12 nettverksmøter mellom industriaktører i Norge, 18 workshops/B2B møter holdt i Norge, Kasakhstan, USA og Canada. 52 markedsføringsaktiviteter og seks markedsrapporter er skrevet. Det er også etablert en database over norske leverandører https://norwegiansuppliers.no/

Rapporter er tilgjengelig på forespørsel. Ta kontakt med GCE Blue Maritime Cluster på epost fse@aakp.no