Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forsvaret inviterer til kartleggingsmøte

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening inviterer til "Industridag for prosjektet P6359 Framtidig maritim minemottiltakskapabilitet". 13. februar, Oslo.

Blue Maritime Cluster
Minerydder.jpg

FSi og FFI arrangerer industridagen i  forbindelse med at det skal gjennomføres en forsvarsindustriell analyse (kartlegging av relevant teknologi i norske bedrifter) for det kommende prosjektet "P6359 Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet." Hensikten er å gi norske bedrifter en mulighet til å fortelle Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet og Sjøforsvaret om relevant teknologi. Arrangementet holdes i NHOs konferansesenter på Majorstua tirsdag 13 februar, og er åpent også for bedrifter som ikke er medlemmer av FSi.   

Programutkast og påmeldingsskjema er tilgjengelig på: http://www.fsi.no/kalender/kom...

Påmeldingsfrist onsdag 7 februar.