Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fullbooket entreprenørskapsskole

MIT Entrepreneurship Summer School ble nylig arrangert i Ålesund med deltakere fra hele landet.

Blue Maritime Cluster
bill_aulet MIT.png

Innovation=Invention*Commercialization

MIT Entrepreneurship Acceleration Summer School er et av tiltakene i MIT REAP-programmet som de tre klyngeprosjektene GCE Blue Maritime, GCE Subsea og GCE NODE, samt Greater Stavanger, deltar i. Sommerskolen i Ålesund samlet 85 deltakere fra de fire regionene og de fikk gjennom fem intensive dager lære hvordan Massachusetts Institute of Technology (MIT) arbeider med entreprenørskap og vekstbedrifter. Utgangspunktet for workshoppen var metodikken og verktøykassen, "Disiplined Entrepreneurship - 24 Steps to a Successful Startup", som er anerkjent og mye brukt av teknologibedrifter verden over. Den anerkjente professoren Bill Aulet ledet samlingen. Han var svært tydelig på at entreprenørskap er et håndverk som kan læres.

Entreprenørskap er ikke noe du kan være en tilskuer til. Du må komme deg ut å gjøre det. Det er et håndverk.

Bill Aulet, MIT Martin Trust Center

I workshoppen gikk hver enkelt deltaker gikk igjennom de 24 stegene i verktøykassen, samtidig ble det lagt stor vekt teamarbeid. Ifølge Aulet viser forskning at de som lykkes er flinke på å spille på andre. Gode team er på mange måter nøkkelen til suksess. Les mer om "Disiplined Entrepreneurship" her! 

 Bilderesultat for disciplined entrepreneurship