Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Industrie 4.0 - prosjektoppdatering

Industribedrifter fra Møre, Agder og Bergensregionen møtes 19-20. oktober for å dele kunnskap og erfaringer om hvordan digitalisering kan øke konkurransekraften til de norske klyngene.

Blue Maritime Cluster
smart fabrikk.jpg

Samarbeidsprosjekt mellom - GCE Subsea - GCE Blue Maritime - GCE NODE

GCE Blue Sea og GCE NODE ble i 2016 tildelt 1,96 millioner kroner til et fellesprosjekt fra Hordaland fylkeskommune. Hovedformålet med prosjektet er å bidra til økt konkurranseevne i GCEs partner- og medlemsbedrifters hovedmarkeder nasjonalt og internasjonalt. Dette inkluderer nye forretningsmodeller og ny teknologi for å redusere kostnadene. Prosjektfokuset har vært på fire strategiske områder, nært knyttet til Industry 4.0, som alle har potensial for betydelige kostnadsreduksjoner. Rammevilkår, innovasjoner langs forsyningskjeden, ny produksjonsteknologi og nye vedlikeholds- og operativsystemer. Bransjefokusgruppemøter og workshops har blitt gjennomført.

Henter kunnskap fra Tyskland

En viktig del for å lykkes i den digitale transformasjonen er samarbeid og kunnskapsdeling. I tillegg til det velfungerende samarbeidet mellom de tre norske GCE-klyngene, samarbeider prosjektet med den tyske M.A.I Carbon Cluster, med medlemmer fra mange forretningsområder, inkludert luftfart og bilindustrien. Den tyske klyngen er anerkjent som et verdensledende miljø for digitale produksjonsteknologier og automatiserte produksjonsprosesser.

Meld dere på workshop i Grimstad

Konkurransekraften til små- og mellomstore bedrifter (SMB) er av stor betydning. De tre GCE-ene i Norge har derfor satt fokus på:
* Hvordan kapitalisere på mulighetene for digital transformasjon
* Hvordan stimulere til økt innovasjon, lønnsomhet og sysselsetting

Dette blir fokus på det neste møtet som arrangeres i Grimstad 19-20. oktober. Her vil du lære om de viktigste prosjektfunnene, få muligheten til å besøke det mest moderne og avanserte robotteknologiske laboratoriet i Europa (Mechatronic Innovation Lab) og bli inspirert av M.A.I. Carbon Cluster.

Det vil være mange muligheter for mingling og grundig diskusjon. Påmelding før 30. september. Kontakt tom.christian.dahl@aakp.no i GCE Blue Maritime for spørsmål.
Invitasjon og program