Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Lokalpolitikere fikk grunnkurs i maritim næring

Onsdag var over 40 lokalpolitikere på tvers av partier og kommuner samlet på NMK. Formålet? – Å lære mer om maritim næring. Bak arrangementet sto Maritimt Forum Nordvest og GCE Blue Maritime Cluster, som sammen med medlemsbedrifter ønsker mer fokus på god maritim politikk, også lokalt.

Blue Maritime Cluster
Websak_pmo.jpg

-I Møre og Romsdal, så er god maritim politikk lik god lokalpolitikk

Det forteller Elise Fiske, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest. Hun var en av initiativtakerne bak arrangementet, som var åpent både for politikere og næringsliv. Formålet var å bygge tettere bånd mellom lokalpolitikerne i regionen og det lokale næringslivet, forteller Juuni Elisabeth Vatne, som er markedssjef i GCE Blue Maritime Cluster, og sammen med Fiske var initiativtaker bak arrangementet.

-Lokalpolitikere og næringslivet har det samme målet. De vil skape et lokalsamfunn hvor folk vil bygge, jobbe og bo. Så jobber man mot målet på ulike måter og med ulike verktøy, og sannsynligvis utnytter man ikke i stor nok grad muligheten av å jobbe sammen for denne fellesinteressen.
websak pmo 2.jpg


Nyttig med tverrpolitisk samling

Blant de folkevalgte tilhørerne var ordførere og varaordførere fra flere lokale kommuner, fylkesordfører i Møre og Romsdal, samt flere gruppeledere. I tillegg var flere lokale bedrifter representert.

En av de folkevalgte som deltok på arrangementet var Annika Brandal, tidligere varaordfører i Hareid kommune, og folkevalgt for partiet Venstre i kommunen. Hun påpeker at samlingen var både spennende og lærerik, og at det er nyttig for politikerne å møte næringslivet på en slik arena.  

-Det var en svært lærerik dag der vi fikk møte næringslivet, og høre mer om relevante utfordringer og også sikkerhetsaspekter i bransjen, forteller hun.

At flere partier var samlet ser hun på som en særlig styrke.

-Det er fint at vi folkevalgte kan samles på tvers av partier, av partier, der alle får samme informasjon uten «partibriller» på.  Jeg håper at det blir invitert til flere slike samlinger, forteller hun.

Lokale bedriftsledere

Deltakerne ble gjennom arrangementet loset gjennom flere ulike temaer som omstilling, sykluser i maritim bransje, rekruttering og kompetansebehov, offentlige anskaffelser, og ringvirkninger fra bransjen. Til å fortelle om dette, var det en rekke kjente fjes fra det maritime næringslivet. 

På talerlisten var Cathrine Marti (Ulstein), Glen Bradley, (Rostein), Dag Vikestrand (Fiskerstrand Verft), Lars Conradi Andersen (REM Offshore) og Anette Bonnevie Wollebæk (Kongsberg Maritime.

Bonnevie Wollebæk forteller at denne typen arena er svært viktig for å sikre at politikerne og næringslivet spiller på samme lag. 

-Politikerne er avhengig av et konkurransedyktig og sterkt næringsliv, og næringslivet er til gjengjeld avhengig av gode rammevilkår og politikere som forstår hva som er viktig for bedriftene – også her lokalt. Derfor er det veldig fint å kunne møtes på denne måten, hvor alle er interessert i samarbeid og spille hverandre gode, forteller hun.

websak promo.jpg

Mersmak på samarbeid

Dagen ble avsluttet med felles afterwork på NMK, hvor både næringsliv, politikere, akademia og studenter var til stede. Dette var andre gang afterwork-konseptet «Bølgeskvulp», ble gjennomført, og arrangementet hadde over 110 påmeldte. Også her var Fiske en av initiativtakerne, med støtte fra både GCE Blue Maritime Cluster, Doxacom, PST, Rederiforbundet, DNV og Safepath.

-Vi ønsket å få til en lavterskel arena hvor både politikere, næringsliv og andre kunne treffes med lave skuldre, og bli bedre kjent med hverandre. Dette har vært et stort ønske fra næringslivet lenge, og det ser ut som vi har truffet en nerve, med 75 påmeldte første gang, og hele 110 påmeldte denne gangen!

Hun påpeker at det ikke er siste gang det inviteres til en slik dag.

-Vi gleder oss allerede til neste gang vi kan invitere politikerne til en fagdag. Da kan vi kanskje gå enda mer i dybden på temaer som vi vet bransjen er opptatt av. Alternativt kan vi også snu på det, og lære maritim bransje mer om politiske prosesser og muligheter for påvirkning lokalt.

- Vi ser på dette som et langsiktig samarbeid, og gjentakelse blir det uansett, avslutter hun.