Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Må sette fart

Norske bedrifter er klare for digitalisering, men de må forankre arbeidet i styrerommet og sette fart.

Blue Maritime Cluster
SME_Grimstad_2017_2558 (1).jpg

Industribedrifter fra Møre, Agder og Bergensregionene møttes 19-20. oktober i et lunsj-til-lunsj seminar for å dele kunnskap og erfaringer om hvordan digitalisering kan øke konkurransekraften til de norske klyngene.  60 bedrifter har siden januar arbeidet sammen med bedrifter fra den tyske klyngen for karbonforsterkede kompositter, MAI Carbon, for å se på hvordan digitalisering i industrien kan bidra til å øke konkurransekraften til norske bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er et samarbeid mellom de tre GCE-klyngene i Norge og fikk støtte fra Hordaland fylkeskommune til arbeidet.

INDUSTRI 4.0

Prosjektfokuset har vært på fire strategiske områder, nært knyttet til Industri 4.0, som alle har potensial for betydelige kostnadsreduksjoner. Rammevilkår, innovasjoner langs forsyningskjeden, ny produksjonsteknologi og nye vedlikeholds- og operativsystemer. Man skulle tro at digitalisering og Industri 4.0 handler om teknologi, men teknologi er bare et verktøy for å oppnå strategiske mål. Funnene så langt viser at det særlig blir viktig at:

* Digitaliseringen skjer nå og ansvaret ligger i styrerommet  

* Administrerende direktør må eie hele den digitale transformasjonsprosessen i bedriften, ingen andre.

* Kundene må knyttes tettere til oss - digital intimitet 

* Digitalisering og nytenking rundt forretningsmodellene må henge sammen 

Nye teknologier har vært og er fremdeles ofte hovedårsaken til markedsforandringer, men de er ikke alltid faktoren som forandrer industrien alene. For olje og gass-sektoren er det oljeprisen som er den største driveren. Vi ser nå et klart skifte fra et teknologidrevet fokus over til at forretningsmodeller blir mer viktig. Som en følge av digitalisering og teknologiutviklingen er kundene blitt enda mer sentrale som partnere i verdiskapingen, ikke bare endestasjonen i verdikjeden.

I denne digitale alderen trenger vi ikke bare en digital strategi -vi trenger en forretningsstrategi tilpasset den digitale alderen!

(Sitat deltaker i workshop)

Kunnskapsgrunnlaget og rapporten skal overleveres i løpet av året og blir gjort tilgjengelig for bedriftene i GCE-klyngene.


SME_Grimstad_2017_2539 (1).jpg