– Norske bedrifter har god kompetanse på drift og vedlikehold av offshore installasjoner. Dette er også en stor kostnad når det gjelder driftsløpet for vindparkene.

Havvind er ventet å være en viktig bidragsyter til energimiksen i fremtiden, ikke bare i Europa, men i flere land med utnyttbare vindressurser.

– Vi har beregnet det europeiske havvind-markedet til cirka 250 milliarder kroner i året de neste 5-10 årene. I tillegg ventes det at flytende offshore vind vil nå en kommersiell fase om rundt fem år, noe som vil utvide markedet globalt.