Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Søk tilskudd til havpilot

Det utlyses 30 millioner kroner til pilot og demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger.

Blue Maritime Cluster
havpilot_bilde.jpg

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbys det nå tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for inntil 30 millioner kroner.

Utviklingsprosjekter

Utlysningen retter seg mot bedrifter registrert i Norge som har utviklingsprosjekter knyttet til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine næringer. Vi oppfordrer til prosjekter som innebærer samarbeid mellom leverandør og sluttbruker.

Vi er ute etter prosjekter som bidrar til blant annet:

  • Økt konkurranseevne
  • Reduserte kostnader
  • Økt effektivitet
  • Bedre lønnsomhet
  • Større verdiskaping
  • Bærekraftig utvikling

Prosjekter som bidrar til overføring av teknologi og kompetanse fra petroleum til marin og maritim næring er også relevante for denne utlysningen.

Workshop: Onsdag 9. mai kl 10-13.30 Workshop basert på innsendte prosjektskisser med bistand fra Innovasjon Norge sine rådgivere.

Ta kontakt med rådgiver i Innovasjon Norge, Mari Klokk Leite - mari.klokk.leite@innovasjonnorge.no for mer informasjon.

 

30 millioner til havpilot

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply