Go to aakp.no
A PROGRAM IN

News

Nytt vekstprogram for små, maritime bedrifter

Klyngeprogrammet GCE Blue Maritime, ÅKP og Mafoss held i desse dagar på å rekruttere inn seks-sju bedrifter til eit nytt vekstprogram for små, maritime verksemder.

Blue Maritime Cluster
Båtbaug.jpg

– Vi ser føre oss mindre bedrifter med to til ti tilsette. Dei kan til dømes vere knytt til leverandørindustrien maritimt, sei seniorrådgjevar og kompetansemeklar Robert Voldnes, ved ÅKP sitt kontor på søre.

robert 2.jpg
Robert Voldnes.


Han er fagleg ansvarleg for programmet, og opplyser at dette kan vere verksemder som har sett seg mål av å vekse anten med nye produkt eller tenester i kjende marknader, eller gå ut i ukjende marknader.

– Vi ser at seljarrolla endrar seg, og at det er meir fokus på databruk og skjerm, samd sal via digitale flater, som det heiter. Difor inneheld programmet som går over fem samlingar også bruk av ÅKP sitt nye studio for trening, fortel Voldnes, og legg til: 

– I tillegg vert det arbeidd med anerkjend metodikk der verksemda får jobbe med vekststrategi i lag med eigen mentor.  Klyngeprogrammet GCE sponsar store delar av dette, slik at det vert rimeleg for verksemda å ta del i programmet.  Reint fysisk vil noko skje i Ulsteinvik på Skaparhuset, og noko ved ÅKP sin eigen arena i Ålesund.

Det første kullet er tenkt starta opp oktober.

– ÅKP har som kjent mange ulike program og aktivitetar knytt både til oppstart, vekst og skalering.  Men dette programmet er eit heilt nytt og spesialtilpassa program for denne målgruppa, og vert altså no køyrd for første gong. Interesserte må gjerne ta kontakt med Jan Tormodsæther på Mafoss eller meg avsluttar Robert Voldnes. 

Meir informasjon og kontaktinformasjon finn du her

 

 

Vi deltok på Arendalsuka

Diskusjoner om bærekraft, energikilder og den nye strategien til GCE Blue Maritime Cluster.

Blue Maritime Cluster
PEiArendal.jpg

ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og våre samarbeidspartnere var representert under Arendalsuka ved daglig leder Per Erik Dalen. I tråd med den nye strategien til den maritime klynga, New Blue Deal, deltok Dalen på flere arrangementer knyttet til bærekraft og energikilder. Strategien New Blue Deal har som ambisjon at GCE Blue Maritime Cluster skal bli verdens første utslippsfrie klynge.

Les mer om New Blue Deal her

Under Arendalsuka ble det blant annet presentert nye eksempler på teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer, hvor man så på hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv.

På bildet er klyngelederne med politikere: Fra venstre: Preben Strøm, Energy Valley, Tom Fidjeland, GCE NODE, Iselin Nybø, næringsminister, Per Erik Dalen, GCE Blue Maritime, Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Gisle Nondal, GCE Ocean Technology, og Tor Arnesen, Norwegian Energy Solutions.

Successful Franco-Norwegian Networking Event

A French delegation visited Norway and the GCE Blue Maritime cluster last week. This resulted in what can turn out to become new business cooperations.

Blue Maritime Cluster
9H6A4015.jpg

Representatives from the French maritime cluster companies visited Norwegian cluster companies late november. ÅKP (the GCE Blue Maritime fasilitator) was hosting the visit, which was organised by Business France and French-Norwegian Chamber of Commerce. In addition to the eleven French companies, the French ambassador to Norway, H.E. Pierre-Mathieu Duhamel accompanied the delegation.

- We have been well received and is very happy with the visit, Mr. Duhamel concludes.

But not only the diplomacy was happy with the trip to Sunnmøre. Eleven French maritime companies met with 19 Norwegian ones, and also the business representatives were quite satisfied.

- We saw that some companies immediately connected, and was concrete on initiating some form of cooperation, the CEO of GCE Blue Maritime Cluster, Daniel Garden, says.

He explains that a similar visit to France from the Norwegian cluster is under planning.

- We strongly believe in international cooperation and obivously mean that we can learn from other countries' maritime industry, says Garden.

LATEST NEWS

ENOVA: Hydrogen til maritim transport

Enova tilbyr nå investeringsstøtte til prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim transport.

Blue Maritime Cluster
menu_5791_2.jpg

Hydrogen kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. Særlig i maritim sektor har Norge en unik mulighet til å bidra til omstillingen, og norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ligger i front globalt med planer om å ta i bruk hydrogen eller rene hydrogenbærere som drivstoff på skip. For at denne omstillingen skal komme i gang må hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp være tilgjengelig til en kostnad som de første brukerne kan bære. 

Denne utlysningen skal bidra til å bedre tilgjengeligheten av hydrogen som drivstoff i markedet, og dermed legge til rette for teknologiutvikling for og -demonstrasjon av bruk av hydrogen i maritim sektor. Enova er på jakt etter prosjektene med de mest kostnadseffektive løsningene, som har høy bruksutnyttelse og sunne forretningsmodeller.

Prosjektene skal gjøre hydrogen offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men kan gjerne tilrettelegge for flerbruk med andre sektorer. 

Prosjekter kan søke om opptil 150 000 000 kroner i støtte, og søknadsfristen er satt til 22. april 2022 klokken 13.00.

I løpet av januar 2022 vil det bli lagt ut maler for søknadstekst og budsjett på denne siden. Innen 1. mars 2022 vil søknadssenteret åpnes for å sende inn søknader til utlysningen.

Interesserte bedrifter bes ta kontakt med GCE Blue Maritime for å diskutere søknadsassistanse og prosjektkoordinering.