Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nyheter

Nytt vekstprogram for små, maritime bedrifter

Klyngeprogrammet GCE Blue Maritime, ÅKP og Mafoss held i desse dagar på å rekruttere inn seks-sju bedrifter til eit nytt vekstprogram for små, maritime verksemder.

Blue Maritime Cluster
Båtbaug.jpg

– Vi ser føre oss mindre bedrifter med to til ti tilsette. Dei kan til dømes vere knytt til leverandørindustrien maritimt, sei seniorrådgjevar og kompetansemeklar Robert Voldnes, ved ÅKP sitt kontor på søre.

robert 2.jpg
Robert Voldnes.


Han er fagleg ansvarleg for programmet, og opplyser at dette kan vere verksemder som har sett seg mål av å vekse anten med nye produkt eller tenester i kjende marknader, eller gå ut i ukjende marknader.

– Vi ser at seljarrolla endrar seg, og at det er meir fokus på databruk og skjerm, samd sal via digitale flater, som det heiter. Difor inneheld programmet som går over fem samlingar også bruk av ÅKP sitt nye studio for trening, fortel Voldnes, og legg til: 

– I tillegg vert det arbeidd med anerkjend metodikk der verksemda får jobbe med vekststrategi i lag med eigen mentor.  Klyngeprogrammet GCE sponsar store delar av dette, slik at det vert rimeleg for verksemda å ta del i programmet.  Reint fysisk vil noko skje i Ulsteinvik på Skaparhuset, og noko ved ÅKP sin eigen arena i Ålesund.

Det første kullet er tenkt starta opp oktober.

– ÅKP har som kjent mange ulike program og aktivitetar knytt både til oppstart, vekst og skalering.  Men dette programmet er eit heilt nytt og spesialtilpassa program for denne målgruppa, og vert altså no køyrd for første gong. Interesserte må gjerne ta kontakt med Jan Tormodsæther på Mafoss eller meg avsluttar Robert Voldnes. 

Meir informasjon og kontaktinformasjon finn du her

 

 

Vi deltok på Arendalsuka

Diskusjoner om bærekraft, energikilder og den nye strategien til GCE Blue Maritime Cluster.

Blue Maritime Cluster
PEiArendal.jpg

ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og våre samarbeidspartnere var representert under Arendalsuka ved daglig leder Per Erik Dalen. I tråd med den nye strategien til den maritime klynga, New Blue Deal, deltok Dalen på flere arrangementer knyttet til bærekraft og energikilder. Strategien New Blue Deal har som ambisjon at GCE Blue Maritime Cluster skal bli verdens første utslippsfrie klynge.

Les mer om New Blue Deal her

Under Arendalsuka ble det blant annet presentert nye eksempler på teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer, hvor man så på hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv.

På bildet er klyngelederne med politikere: Fra venstre: Preben Strøm, Energy Valley, Tom Fidjeland, GCE NODE, Iselin Nybø, næringsminister, Per Erik Dalen, GCE Blue Maritime, Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Gisle Nondal, GCE Ocean Technology, og Tor Arnesen, Norwegian Energy Solutions.