Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ammoniakk som energibærer – teknologi og verdikjede

Kurs Fredag 28. oktober inviterer vi til kurs om ammoniakk, med fokus på teknologi og verdikjede.
Dette er kurset for deg som ønsker en dypere teknisk forståelse av ammoniakk som energibærer, verdikjeden, samt teknologien som ligger bak. Kurset er gratis og forbeholdt medlemmer i GCE Blue Maritime.

Organizer: GCE Blue Maritime Cluster, ÅKP
Date:
Place: ÅKP Blue Innovation Arena, Rotunden 360.
ammoniakk 29.09.jpg

Dette arrangementet er en del av høstens kursserie, med mål om å styrke klyngens kompetanse i omstillingen mot null- og lavutslippsskip. Gjennom kursene settes deltagerne i stand til å gjøre beslutninger for bedriftens veivalg gjennom det grønne skiftet og klyngens strategi, New Blue Deal.

For å delta på kurset må bedriften være medlem i GCE Blue Maritime.

Mer informasjon om programmet kommer.

Meld deg på via lenke: 

https://forms.office.com/r/ttBccS9bpu