Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Den Maritime Klyngekonferansen 2024

Konferanse Tema for årets konferanse er "Kompetansekraft"; Vi ser nærmere på hvordan klyngen kan jobbe strategisk for å sikre nødvendig og relevant kompetanse. Hvor attraktiv er vår region som arbeidsmarked, og hvordan kan vi bygge en konkurransekraftig region og næring for fremtiden. Vi har med oss en rekke aktuelle og inspirerende innledere som er verdt å få med seg. Sett av datoen og meld deg på allerede nå!

Organizer: GCE Blue Maritime Cluster
Date:
Place: Norsk Maritimt Kompetansesenter, Ålesund
4Y2A8629 anne marthe vestre berge kopi.jpg

Årets program byr på mange gode innblikk og refleksjoner omkring temaet #Kompetansekraft. Vi har med oss sterke representater fra vår klynge, ledende eksperter og inspirerende innlegg.


Under får dere en introduksjon til årets program. Følg med for det endelige programmet som blir kunngjort i august.


MENON ECONOMICS

På programmet i år har vi som alltid med oss Menon Economics. Dette er den niende gangen Menon Economics gjennomfører en klyngeanalyse for GCE Blue Maritime. Gjennom disse årene har tematikken vært sentrert rundt aktuelle fokusområder for klyngen og har dekt blant annet temaer innen produktivitetsutfordringer og omstillingskostnader, muligheter og barrierer tilknyttet eksport og innovasjon og FoU-aktiviteter i og mellom klyngebedriftene i tillegg til å gi en årlig analyse av hvordan klyngen har utviklet seg.

Årets klyngeanalyse ser nærmere på hvordan maritime bedrifter jobber for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetansen i klyngen. Hva er de største utfordringene vi står ovenfor og hvordan kan vi bygge en attraktiv maritim region som tiltrekker seg relevant og nødvendig kompetanse og arbeidskraft.


UTVIKLE OG BEHOLDE TALENT 

I en syklisk og krevende bransje, hvordan kan man styrke og utvikle sin bedrift? Brunvoll, en familieeid leverandør av thruster-systemer for skip, deler sine erfaringer og refleksjoner.  Marthe Outzen, EVP for HR og kommunikasjon, vil gi oss innsikt i hvordan Brunvoll arbeider med å støtte og utvikle sine ansatte, samtidig som de bygger omdømme med interne ambassadører.


FREMTIDENS MARITIME KOMPETANSE

Maritim næring står overfor store omstillinger, både inn mot det grønne skiftet men også iforhld til digitalisering og nye verktøy.  Dette krever ny kompetanse for å utnytte teknologienes potensial fullt ut. Vi har med oss  Pål Haugen, nyansatt i Digicat, hvor han jobber med et bredt spekter innen digitalisering. Han har bakgrunn fra den maritime klyngen og har utdannenlsen sin har han fra Universitetet i Tromsø, hvor han først tok en mastergrad i biologi, før han tok doktorgrad i anvendt matematikk. Det kan også nevnes at Pål har en podcast sammen med Adam Leon Kleppe som kalles «Parasittpodden».

GLOBAL KOMPETANSEKRAFT

Innovasjon Norge har et stort nettverk og mange etablerte utekontorer som bistår våre maritime bedrifter i nye markeder. De vil gi mer innsikt i hvordan bedrifter kan bygge kompetanse innen internasjonal markedsforståelse og forretningskultur for å lykkes innen grønn omstilling i krevende men viktige marked. Et av disse markedene som er relevant for vår maritime klynge er Japan, og vi får innsikt og gode råd fra Innovasjon Norges Tokyo kontor.


FREMTIDENS KOMPETANSEKRAFT I VÅR MARITIME KLYNGE 

Vi ønsker å utfordre dere som klyngebedrifter på hva som trengs fra samfunnet og regionen vår, hva vi som aktører må gjøre selv, og hvordan vi kan sammen styrke klyngen og sikre oss fremtidens maritime kompetansekraft. Mes oss har vi med oss represnetater fra ulike deler av vår maritime klynge; Ulstein, Konsgberg, Norwegian Hydrogen og VARD.


ÅRETS UNDERHOLDNING

Vi trenger ikke reise langt for å finne musikalske talenter i vår region, i år har vi tatt turen til Ørsta og har med oss Egil Olsen som vil underholde oss med et utvalg av sine låter gjennom årets konferanse. Egil Olsen er en musiker, låtskriver og sanger som bruker det engelske språket med naivistisk dyktighet. Hans musikk er ofte melankolsk, men formidles med humor.

BLUE MARITIME HANGOUT

Som alltid runder vi av med en BLUE MARITIME HANGOUT.

Vi forstår at konferanser ofte kan være hektiske, preget av korte pauser og avbrutte samtaler. Derfor inviterer vi til "Blue Maritime Hangout", som vil finne sted rett etter konferansen i ÅKP Blue Innovation Arena.

Dette vil gi en ypperlig mulighet til å fortsette diskusjonene og nettverksbyggingen i en mer avslappet atmosfære, komplett med god mat og forfriskende drikke.

Meld deg på Årets Klyngekonferanse:

PRISER:

Deltakeravgift medlemsbedrifter i GCE Blue Maritime: kr. 2500,-
(Få 20% avslag ved påmelding av 10 eller flere deltakere)

Deltakeravgift ikke-medlemmer: kr. 4000,-

Studenter: Ingen deltakeravgift (bruk org. nr. 974767880 i organisasjonsnummer feltet). 

Presse: ingen deltakeravgift 

Deltakeravgiften blir fakturert fra GCE/ÅKP direkte til bedriften. Husk å oppgi organisasjonsnummer ved påmelding.

Påmeldingen er bindende. Deltakeravgift inkluderer bevertning og Blue Maritime Hangout.

GCE Blue Maritime Clusters Klyngekonferanse 2024

Påmelding


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply