Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Hydrogen som energibærer – Teknologi og verdikjede

Kurs Tirsdag 18. oktober inviterer vi til kurs om hydrogen, med fokus på teknologi og verdikjede.
Dette er kurset for deg som ønsker en dypere teknisk forståelse av hydrogen som energibærer, verdikjeden, samt teknologien som ligger bak.

Organizer: GCE Blue Maritime Cluster, ÅKP
Date:
Place: ÅKP Blue Innovation Arena, Rotunden 360.
Hydrogen 31.08.jpg

Dette arrangementet er en del av høstens kursserie, med mål om å styrke klyngens kompetanse i omstillingen mot null- og lavutslippsskip. Gjennom kursene settes deltagerne i stand til å gjøre beslutninger for bedriftens veivalg gjennom det grønne skiftet og klyngens strategi, New Blue Deal.

Mer informasjon om programmet kommer.

Meld deg på via lenke:
https://forms.office.com/r/bXwuyx2Zr7