Go to aakp.no
A PROGRAM IN

- Dere har kommet langt

Stor interesse for workshop om havvind. Statoil (Equinor) satser tungt på fornybar energi og mener den maritime klyngen på Møre er godt posisjonert.

Blue Maritime Cluster
statoil workshop innledere.jpg

Statoil satser stort på fornybar energi. De anslår at 15-20 prosent av de totale investeringene vil gå til nye energiløsninger innen 2030. Dette tilsvarer rundt 100 milliarder kroner. Havvind er en sentral del av satsingen. Selskapet er i gang med å bygge verdens største havvindmøllepark på Doggerbank med 300 vindmøller, som skal gi 3.600 megawatt strøm til rundt 3,6 millioner husholdninger.

Statoil er hele tiden på jakt etter teknologi eller løsninger som kan bidra til å kutte kostnader. Dette har vi et ekstremt fokus på og inviterer alle som har gode forslag til å spille dette inn

Rajnish Sharma, Technology Director for Wind and Low Carbon Solution, Statoil NES

Over 30 deltakere fra klyngen deltok under torsdagens workshop. Målet var å lære mer om utfordringene Statoil har i forbindelse med utbyggingene og spille inn hvordan kompetansen i våre bedrifter kan hjelp de til å realiserer planene sine? Den maritime klyngen på Møre har allerede levert mange fartøy og løsninger som har blitt godt mottatt i markedet.

Vi ser at dere har kommet langt. Det var veldig interessant å se mangfoldet av aktører fra den maritime klyngen som faktisk jobber med og har levert til havvindmarkedet.

Bjørn Johansen, HyWind Scotland, Statoil

I workshoppen var det også en sesjon der bedrifter fra klyngen delte praktiske erfaringer fra arbeid på havvindmøllefelt. Styrmann Jeanette Hansen delte sine erfaringer med "walk to work gangways" om bord i "Windea La Cour" fra Bernhard Schulte Offshore.

Vi har jobbet på flere havvindmøllefelt og har sett viktigheten av å ha gode effektive løsninger for å transporterer folk og utstyr. Løsningene som blir utviklet her på Sunnmøre fungerer godt.

Jeanette Hansen og Pascal Bolwijn, Siemens Gamesa Windpower

P3150237.JPG


statoil.jpg

Bjørn Johansen forteller om Statoils HyWind Scotland-prosjekt