Go to aakp.no
A PROGRAM IN

– Vi samarbeider med de parter som bidrar til å styrke vår verdikjede

ÅKP ved GCE Blue Maritime Cluster har nå konkludert om videre medvirkning i prosjektet «Blått Kvantesprang», som har sett på mulighetene for å kommersialisere energiomstilling og fremtidsrettet næringsutvikling innen havbaserte næringer.

Blue Maritime Cluster
4Y2A0187.jpg

I samarbeid med klyngene Energy Transition Norway i Stavanger og GCE Ocean Technology i Bergen har ÅKP vurdert potensialet for innovasjonsprosjekter på tvers av geografi og bransjer, og gjennom hele verdikjeden.

— Arbeidet har gitt verdifulle innsikter og vesentlig læring som vil komme hele det maritime miljøet på Nordvestlandet til gode. Samtidig har ÅKP konkludert med at tiden ikke er moden for vår organisasjon til å danne et selskap for dette formålet. Vi ønsker å være en pådriver for et slikt arbeid gjennom hele verdikjeden fra maritim virksomhet via utvikling av nye energikilder til bærekraftige løsninger for olje og gass, men tror vi er bedre tjent med å jobbe på tvers av hele bransjen og internt i vår klynge. Samarbeid er helt sentralt for oss, og vi samarbeider med de parter som bidrar til å styrke vår verdikjede, sier administrerende direktør Kirsti Slotsvik ved ÅKP. 

Det innledende arbeidet med prosjektet har blant annet vært finansiert gjennom støtte fra de tre fylkeskommunene på Vestlandet. Selv om ÅKP ikke ønsker å ta steget videre gjennom etableringen av et aksjeselskap sammen med de to klyngene, er Slotsvik overbevist om at både prosjektet og samarbeidet på tvers av regioner og bransjer vil gi resultater.

— Prosjektet har allerede lagt grunnlag for nye samarbeid, for eksempel gjennom felles satsing på EU-søknader. Vi vet at mange av nøklene for det grønne skiftet til havs ligger i den maritime bransjen og den verdensledende klyngen i vår region. Vi vil blant annet ta med oss videre nytenking knyttet til samarbeid og kontraktsformer som vil være nyttige for våre medlemsbedrifter, sier Slotsvik.

Selv om ÅKP ikke vil delta i opprettelsen av et felles selskap for videre satsing, ønsker de klyngene i Bergen og Stavanger alt godt med den planlagte etableringen.

- Vi ser frem til videre samarbeid der dette er naturlig, og vi er positive til alle forsøk på å løse de store utfordringene knyttet til energiomstilling i havet, avslutter Slotsvik.