Go to aakp.no
A PROGRAM IN

1,1 mrd. til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet utlyser nå en rekke midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet og maritim sektor. Sjekk ut mulighetene!

Blue Maritime Cluster
smart fabrikk.jpg

Søknadsfristen er 11. oktober 2017

Både i MAROFF og Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA)-programmet er det nå store muligheter for bedrifter i maritim klynge. Sjekk ut sidene til forskningsrådet og ta kontakt med vår lokale representant Arthur Almestad for mer informasjon. Det er mulig å sende inn prosjektskisser og få tilbakemelding på denne før endelig søknadsfrist. 

Ta kontakt:

Arthur Almestad - arthur.almestad@forskninsgradet.no (m) 918 34 137

arthur almestad.jpg

Mer informasjon om utlysningene:

MAROFF

BIA

Regionale forskningsfond Midt-Norge 

Regionale forskningsfond Midt-Norge utlyser også midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet, utlysningene retter seg spesielt mot omstilling i oljebaserte næringer i Møre og Romsdal.

Ta kontakt:

Øyvind Herse - oyvind@vrimr.no - (m) 913 64 886

Mer informasjon om utlysningene

REGIONALE FORSKNINGSFOND MIDT-NORGE


øyvind herse.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 09.30 – 09.45

 

Velkommen og innledning om årets utlysinger av midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet

v/ Arthur Almestad, regionansvarlig, Møre og Romsdal

Kl. 09.45 – 10.45

 

Maritim og marin forskning og utlysning av midler fra MAROFF, Havbruksprogrammet, Marinforsk og Havteknologisatsingen

v/ Sigurd Falch, programkoordinator, Forskningsrådet

Kl. 10.45 – 11.00

PAUSE

Kl. 11.00 – 11.15

 

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) – Ny utlysing og nye muligheter

v/ Arthur Almestad, Forskningsrådet

Kl. 11.15 – 11.30

 

Regionalt forskningsfond (RFF) - Ekstraordinære midler til omstilling i oljebaserte næringer i M&R

v/Øyvind Herse, RFF/Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Kl. 11.30 – 12.00

 

Avslutning med lett lunsj