Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅRSRAPPORT: Samarbeid for å nå målene

Ta en titt på årets aktivitetsrapport fra ÅKP

Blue Maritime Cluster
Forside2019_16_9.jpg

ÅKPs aktivitetsrapport består av et magasinsom gir en oversikt over noen av høydepunktene fra årets som har gått, og en digital rapport som viser hele bredden av aktivitetene våre 

Sjekk vår digitale rapport 

Bærekraftsmål nr. 17

Innovasjonsselskapet Ålesund kunnskapspark AS ble startet i en nedlagt barnehage i Ålesund høsten 1999 for å bidra til økt samarbeid mellom næringsliv, akademia og det offentlige i Møre og Romsdal. I tett samspill med gode partnere har vi i 20 år arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal lykkes med å skape vekst og flere arbeidsplasser. Bærekraftsmål 17 – samarbeid for å nå målene, oppsummerer dette på en god måte. Vi mener at det bare er gjennom godt samarbeid vi vil vi klare å oppnå en langsiktig, bærekraftig utvikling for hele samfunnet. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle våre gode samarbeidspartnere. Uten deres hjelp hadde vi ikke vært der vi er i dag!

Regionalt partnerskap  

2019 har vært et begivenhetsrikt år med spesielt fokus på å knytte regionen vår sterkere sammen. Vi har skrevet en regional partnerskapsavtale med 14 kommuner med felles mål om å øke entreprenørskapsaktiviteten og skape flere arbeidsplasser. I jubileumsåret tilbyr vi et bredt tilbud av entreprenørskap- og innovasjonstjenester for private og offentlige virksomheter. Vi står klar til å hjelpe alle som vil realisere en idé, et produkt eller et utviklingsprosjekt. Vi har nasjonalt ansvar for to klyngeprosjekter, et katapultsenter og leverer tjenester til bedrifter over hele Norge fra våre kontorer i Ålesund, Ulsteinvik og Fosnavåg.

Vekst i klyngene

Den maritime klyngen er fortsatt inne i en krevende omstilling, men det er oppmuntrende å se at den nå er i vekst. Klyngeanalysen til GCE Blue Maritime viser at omsetningen vokser med ni prosent, ordrereserven er på 19 måneder og det forventes 1000 nye arbeidsplasser. Lønnsomheten til deler av klyngen er under press, men det er gledelig at det tegnes nye kontrakter innen cruise, fiskeri, havbruk og havvind. Den marine klyngen NCE Blue Legasea øker medlemsmassen og opplever stor interesse fra bedrifter som vil gjøre Norge til en foregangsnasjon for bærekraftig verdiskaping basert på fiskeri og utnyttelse av marint råstoff.

Stor aktivitet  

I ÅKP Blue Innovation Arena har vi hatt over 10.000 besøkende og 350 arrangementer i løpet av året. I vår Idélab hjelper vi bedrifter med å kjøre kreative prosesser og i Digicat katapult-senter bistår bedrifter som vil arbeide med virtuell prototyping og digitale tvillinger. Ny kunnskap og kompetanse utvikles hver eneste dag og slik bidrar vi til økt konkurransekraft for næringslivet vårt. Hyggelig er det også at entreprenørskap er i vinden. De siste fem årene har vi vurdert 1227 forretningsideer gjennom hoppid.no-systemet, 164 bedrifter har tegnet avtale om forretningsutvikling og 78 bedrifter har blitt etablert. Dette lover godt for fremtiden.

Takk for den tillit og hjelp vi har fått i året som har gått. Sammen skaper vi muligheter!  

Vi ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!