Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Begeistret fiskeri- og havminister etter besøk hos ÅKP

– Dette var virkelig lærerikt, jeg har fått kunnskap om mye jeg ikke visste fra før, var kommentaren til vår ferske fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth (Ap) etter at hun besøkte ÅKP 7. november.

Blue Maritime Cluster
Myrseth og Kirsti - mindre.jpg

Bildet over: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth sammen med direktør i ÅKP, Kirsti Slotsvik. Alle foto: ÅKP/Anne Marthe Vestre Berge.

Fiskeri- og havministeren var i Ålesund i forbindelse med Verftskonferansen, men hun ba selv om å få komme til ÅKP for å lære mer om hva vi driver med. På en knapp time prøvde vi å smette inn så mye kunnskap som mulig i den ferske ministeren. 

Vår direktør, Kirsti Slotsvik, ønsket velkommen og holdt en generell presentasjon av ÅKP og det vi driver med. Da var vårt tette forhold til næringslivet, Campus og akademia, samt vårt fokus på entreprenørskap viktig. Vi viste ministeren at vi opererer i krysset mellom ulike aktører, plantet i næringslivet, men med god kontakt med det offentlige virkemiddelapparatet. Og vi viste at våre entreprenørskapsprogrammer har dokumenterbar effekt. 

wenche-mindre.jpg
Wenche Uksnøy (til høyre).

De to klyngene våre var senere en viktig del av presentasjonen. Etter ønske fra ministeren ble det der fokusert særlig på hva vi gjør knyttet til rekruttering og kompetanse. Wenche Uksnøy, som er klyngeleder for vår marine klynge NCE Blue Legasea, fortalte om hvordan det systematisk jobbes med å øke verdien, og den bærekraftige utnyttelsen, av marint råstoff, styrke medlemmenes posisjon i markedet og være en pådriver for samspill og sirkularitet i hele verdikjeden. 

Blue Legasea har gående mange prosjekter knyttet til rekruttering og kompetanse, som «Fra fartøy til marked», Fiskarkveld, «Kvinner kast loss!» og Win BIG – Women in Blue Economy. 

Alt dette kan du lese mer om på NCE Blue Legaseas hjemmeside.

juuni-mindre.jpg
Juuni Elisabeth Vatne (i front).

Også vår maritime klynge, GCE Blue Maritime, ble selvsagt presentert for minsiteren. Det tok markedsansvarlig for klyngen, Juuni Elisabeth Vatne, seg av. Muligens ble ministeren imponert da Juuni fortalte at våre 170 medlemsbedrifter i Blue Maritime til sammen sysselsetter rundt 14.000 mennesker og til sammen står for en årlig omsetning på om lag 58 milliarder kroner. 

Også Juuni la vekt på fokus på kompetanseheving og samarbeid på tvers i den maritime verdikjeden. 

Vår maritime klynge gjennomfører flere suksessfylte kompetansehevende tiltak, som «Maritime Innovation Bootcamp» og «Maritime Onboarding». 

Les mer om hva vår maritime klynge driver med her.

Amalie og ministeren - mindre.jpg
Amalie Holm og Cecilie Myrseth.


Etter presentasjon ble det en liten spørsmålsrunde hvor den unge fiskeren Amalie Holm tok ordet.

– Jeg er stolt av slike som deg, unge kvinner som velger fiskeryrket, sa Myrseth til Amalie Holm.  

Til slutt fikk ministeren prøve skipssimulator hos NTNU ved NMK. Mens Cecilie Myrseth sto ved roret fikk hun tilført mer kunnskap fra Arnt Myrheim-Holm, som er studieprogramleder i Nautikk, og fra Hans Petter Hildre, som er instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.

– Dette var virkelig lærerikt, jeg har fått kunnskap om mye jeg ikke visste fra før, var altså fiskeri- og havminsiterens umiddelbare kommentar etter den komprimerte timen hun var hos oss. 


Vi ønsker henne hjertelig tilbake. 

Se alle bildene fra ministerbesøket her.

i simulatoren-mindre2.jpg
Ministeren flankert av Arnt Myrheim-Holm (til venstre) og Hans Petter Hildre (til høyre).
gruppebilde-mindre.jpg
Gruppebilde fra ministerbesøket.