Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Blir med på Ocean Talent Camp

Vi forventer 2000 elever til årets talentcamp som arrangeres 27. september på Campus Ålesund.

Blue Maritime Cluster
OTC 60.JPG

GCE Blue Maritime, NTNU i Ålesund, Fagskolen, Mafoss, Marint kompetansesenter og Maritimt Forum Nordvest har et langsiktig partnerskap for rekruttering av unge talent til de havbaserte næringene. OTC Møre er et av landets største rekrutteringsarrangement i sitt slag og er en glimrende møteplass for elever, studenter og bedrifter fra offshore, maritim og sjømatnæringene. I 2016 var det 30 utstillere, hovedsakelig bedrifter fra maritim og marin næring. Nærmere 2000 elever og studenter fra 10 videregående skoler i regionen deltok.

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter i GCE Blue Maritime Cluster til å delta. Møt deres fremtidige ansatte og bruk muligheten til å styrke omdømmet til de havbaserte næringene i fylket vårt.

Ta kontakt med prosjektleder Jan Thormodsæter - jan@mafoss

Les mer om OTC Møre her.


OTC 26.JPG
OTC 53.JPG