Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Etablerer nettverk for marine mineraler

Norge har enorme forekomster av marine minerealer. Nå etableres et nytt nasjonalt nettverk som skal arbeide for å skape et nytt norsk industrieventyr.

Blue Maritime Cluster
Bilde-2-Sulfidmineraler.png

Mineralutvinning fra havbunnen er ikke noe nytt, allerede i 1870 ble ideen lansert i Jules Vernes bok «Twenty Thousand Leagues under the Sea».

«In the depths of the ocean, there are mines of zinc, iron, silver and gold that would be quite easy to exploit.» -Captain Nemo

Nytt norsk "oljeeventyr"

26. februar var et 50-talls personer fra hele landet var tilstede på Gardermoen under etableringen av et interessenettverk for mineralutvinning fra havbunnen. Blant deltakerne var det flere bedrifter fra den maritime klyngen på Møre. Nettverkets formål er å styrke samarbeidet mellom industri, forskning og myndigheter, og å fremme en potensielt ny industri for Norge på en bærekraftig måte.

Forumet ble åpnet av Egil Tjåland fra NTNU og Rikard Gaarder Knutsen statssekretær for olje- og energiministeren. Statssekretæren kunne fortelle om arbeidet de har gjort med Prop. 106 L, lovforslaget skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

«Regjeringen har lagt grunnlaget for en ny industri i havet. Når rammeverket er på plass forventer vi økt interesse fra industrien» -Rikard Gaarder Knutsen

Det er knyttet den del spenning til reguleringen av denne industrien, siden det er OED som har fått oppgaven med å utarbeide regelverket. Vil vi f.eks. få samme regelverk og kostnadsnivå som i olje- og gassektoren? 

«Make it work, make it robust!» -Einar Brønlund, MH Wirth

Oljedirektoratet har utført studier av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel, og da spesielt i området ved Mohnryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. 

IMG_7653-2.JPG

De foreløpige analysene viser at det er høye forekomster av interessante mineraler i dette området, og at forekomstene er rikere enn sammenlignbare områder i Stillehavet. Dette sammenfaller med funnene til NTNU, ifølge Steinar Løve Ellefmo. 

«Plate tectonics make the resources, we as engineers makes the reserves» -Steinar Løve Ellefmo

Selv om forekomstene av mineraler er rike, er det foreløpig ikke trivielt å hente opp mineralene. Det ligger fortsatt arbeid i å utvikle gode metoder for søk og malmutvinning. Forekomstene ligger langt til havs og uansett hvordan vi snur og vender på teknologien, trenger vi fartøy og den maritime industrien.

En av de norske bedriftene som har jobbet med marine mineraler er MH Wirth. De har samarbeidet med blant annet De Beers siden 90-tallet, og utviklet utstyr for å hente opp diamanter. 

IMG_7662-2.JPG

MH Wirths aktivitet innen marine mineraler og metanhydrater er økende, selv om marginene er lavere enn i olje- og gassektoren.

Dagen ble avsluttet med et offisielt stiftelsesmøte av Norwegian forum for Marine Minerals (NMM). Her ble vedtektene utarbeidet av interimsstyret vedtatt og styret valgt. Kjetil Skaugset fra Equinor ble valgt som styretsleder.