Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Felles satsning på Seatrade Cruise Global

Bli med på en unik samlokalisering på The Team Norway Pavilion at Seatrade Cruise Global 2020.

Blue Maritime Cluster
StandPPT.jpg

Etter ønske fra flere nettverksbedrifter har vi i samarbeid med NME sett nærmere på mulighetene for samlokalisering av interessenter fra In2Cruise-nettverket på en felles møteplass på The Team Norway Pavilion at Seatrade Cruise Global 2020.

In2Cruise skal IKKE være avsender selv eller arrangere messe for nettverket, men koordinere en samlet presentasjon av nettverket gjennom bedriftenes samlokalisering på NMEs norske paviljong. 

Presentasjonsflate og VR-utstyr

Et samlende fellestiltak kan være presentasjon av «VS Norway» med bruk av mobilt VR-kit (som vist på skisse over). I tillegg vil en slik stand kunne ha enkel eksponering av deltagende bedrifter. Det er avsatt et areal på 12-15 kvm som nettverket kan disponere med åpning mot publikumsareal og den norske loungen (på sektor 1543 - se kart på invitasjon). 

Gi tilbakemelding raskt

For at dette skal realiseres, trenger vi raskt en oversikt over interessenter. De som allerede har booket stand beholder selvsagt denne, de som ønsker å være med sammen med nettverket på en annen presentasjonsform og møteplass tar kontakt. 

Estimert pris (ved 8 deltagende bedrifter): 40 000 kr per bedrift, inkl. tilgang til fasiliteter på den norske fellesstanden, profilering på vegger (se skisse), tilgang til møterom og felles salongområde, varme og kalde drikker i åpningstiden, prosjektledelse og tilstedeværelse fra NME-ansatte i utstillingsperioden. 

Interessant? Fyll ut kontaktskjema under, så følger vi deg opp!

Bli med på Seatrade 2020 med In2Cruise-nettverket

In2Cruise - Norwegian Cruise and Ferry Group er et prosjekt under GCE Blue Maritime Cluster.

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply