Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forskningsrådet inviterer til åpen dag

Lyser ut 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Optimar og Luminell deler sine erfaringer. Sted Ålesund.

Blue Maritime Cluster
forskningsrådet.png

Her vil du få muligheten til å høre bedrifters praktiske erfaringer med forsknings- og innovasjonsarbeid, og få smakebiter på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å satse mer på forskning og innovasjon for å styrke sin konkurransekraft.

Påmelding: https://forskningsradet.pameld...

Program

 Kl. 09.30  

Registrering/kaffe 

 Kl. 10.00

 Velkommen og innledning v/Arthur Almestad, Forskningsrådet

 Kl. 10.15

Forskning og innovasjon i praksis

 • Optimar AS v/ Peder Stette
 • Luminell AS v/ David Fink
 • Samarbeid med bedrifter v/Agnes Gundersen, Møreforsking
 • Fra fagbrev til doktorgrad i bedrift v/Oda Ellingsen, Rolls-Royce
 Kl. 11.30- 12.15     

 Lunsj

 Kl. 12.15

Virkemidler rettet mot bredden i næringslivet

 • Forskningsrådet - Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), SkatteFUNN og Nærings ph.d. v/Eirik Normann, Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge v/ Odd Reidar Kvalsund
 • Crash-kurs i Horisont 2020 v/Stefan Gundersen, Forskningsrådet
 • Regionalt forskningsfond og mobiliseringsprosjektet v/ Øyvind Herse, Fylkeskommunen
 Kl. 13.45

 Beinstrekk

Kl. 14.00

Virkemidler rettet spesifikt mot havnæringene

 • Forskningsrådets programmer rettet mot hav v/ Arthur Almestad
 • MAROFF-Forskning og innovasjon i maritim sektor v/ Sigurd Falch, Forskningsrådet
 • Pilot-E og Havpilot 
Kl. 15.00

Virkemiddelkafe - Åpen dialog rundt kafebord

Kl. 16.00 Slutt. Vel hjem