Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forum for Cyber Security

Hva betyr den nye sikkerhetsloven for din bedrift? Nytt møte i Forum for Cyber Security 11. april i Ålesund. Møt NSM, DNV GL, Gjensidige og Inmarsat. Siste sjanse, få plasser igjen!

Blue Maritime Cluster
cybers.jpg

Program

Fasilitator: Gry Helene Stavseng, Gagn

11:30          Registrering og enkel servering

12:00         Velkommen v/Trond Leira, medlem av styret i GCE Blue Maritime - Forum for Cyber Security, og Gry Helene Stavseng, Gagn

12:10          Ny sikkerhetslov; Dynamisk og fleksibel v/Jørgen Dyrhaug, NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

I gamle dager kunne sikkerhet måles med en tommestokk eller med en vekt! Nå er de største spørsmålene hva som er «Grunnleggende nasjonale funksjoner» og hva som er et «forsvarlig sikkerhetsnivå»!

12:50          Cyber security regelverk i den maritime næringen – hva er status? v/Peter Nyegaard Hoffmann, Head of Section Safety, Risk & Reliability, DNV GL AS

Foredraget vil gi en status på regelverket for cyber security i maritim næring, for eksempel IMO og TMSA. Videre vil det presenteres råd og retningslinjer for hvordan redere og andre aktører kan gå fram for å møte de nye regelkravene.

13:30          Pause

14:00          Cyberforsikring – tryggere sammen v/Erlend Hjelle, Cyber Underwriter, Gjensidige Forsikring

Den økende avhengigheten og bruken av digitale løsninger har sakte men sikkert gjort oss alle svært sårbare. Cyberangrep kan være svært kostbart og true hele vår virksomhet. Forsikring kan dempe konsekvensene, men vi må alle jobbe sammen for å håndtere denne nye risikoen.                         

15:00          Oppsummering og avslutning v/Trond Leira, medlem av styret i GCE Blue Maritime - Forum for Cyber Security, og Gry Helene Stavseng, Gagn

Påmelding Cyber Security- seminar 11. april

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply