Go to aakp.no
A PROGRAM IN

GCE Blue Maritimes aktivitetsrapport 2018

Det har vært et aktivt år i klyngeprosjektet. Les mer om våre aktiviteter og intervju med noen av bedriftslederne i klyngen.

Blue Maritime Cluster
aktivitetsrapport2018_forside.png

Klikk og les

GCE Blue Maritime Clusters aktivitetsrapport 2018

Det går mot bedre tider. Det var konklusjonen da Erik Jakobsen i Menon presenterte klyngeanalysen 2018. I analysen sier bedriftene at de forventer økt lønnsomhet i årene som kommer og at de vil ansette inntil 1000 nye arbeidere. Den samlede ordreboken for den maritime klyngen på Møre har vokst fra åtte måneder til 14 måneder.

Forventer vekst og økt omsetning

Menon venter at omsetningen for alle klyngebedriftene i 2018 vil øke til 54,7 milliarder - en økning på 16 prosent. Neste år venter alle segmentet økte inntekter – og spesielt verftene – som tror på en økning på hele 20 prosent. Det ser også lyst ut for skipsdesign og tjenesteleverandørene som melder om økt aktivitet og inntjening. Menon peker på at utviklingen i klynga fremover også vil være avhengig av at en lykkes med digitaliseringen og at en klare å utnytte effektene av Kongsbergs sitt inntog i Rolls-Royce Marine.

Klyngeanalysen og andre aktiviteter i GCE Blue Maritime kan dere lese mer om  i årets digitale aktivitetsrapport. Håper du vil bruke noen minutter på å se noe av det klyngeprosjektet GCE Blue Maritime gjør i løpet av et år. 

Et aktivt år for klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster

Klyngeprosjektets oppgave er å bidra til å engasjere, motivere og styrke samspillet i klyngen. Gjennom ulike aktiviteter og tiltak bidrar prosjektet til å forsterke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

I løpet av året har GCE Blue Maritime arrangert og vært medarrangør på rundt 15 fagseminarer, seks konferanser og en rekke andre møteplasser. Over 2000 forskjellige personer fra klyngen har deltatt på disse arrangementene. I samarbeid med NTNU har vi gjennomført etter -og videreutdanningskurs innen blant annet i digital strategi og ledelse. Vi bidrar inn i et ti-talls FOU- og innovasjonsprosjekt, og vi har utviklet ÅKP Blue Innovation Arena til å bli en allmenning for innovasjon og entreprenørskap. Over 10.000 mennesker har deltatt på over 400 ulike arrangement i innovasjonsarenaen i 2018. GCE Blue Maritime var også sterkt delaktig i etableringen av et nasjonalt testsenter (Norsk Katapult) for virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonomi. Næringsministeren kunngjorde støtten til senteret 5. juni og vi er nå i full gang med å bygge opp teknisk infrastruktur og en sterk kompetansebase. Sammen med NTNU, SINTEF og bedriftene i klyngen skal vi løfte frem mange spennende løsninger som vil bidra til å styrke konkurransekraften til bedriftene i klyngen.

Håper dere også vi ta en titt på ÅKPs digitale årsrapport - les mer om våre tilbud og tjenester til gründere, næringsliv og det offentlige.  

Vi ønsker dere alle et godt nytt år!