Go to aakp.no
A PROGRAM IN

God sommer!

GCE Blue Maritime og hele ÅKP-systemet ønsker alle våre medlemmer, kolleger og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Blue Maritime Cluster
summer.jpg

Vi ser frem mot en svært spennende høst. I september åpner ÅKP Blue Innovation Arena som blir en fremtidsrettet digital arena for innovasjon og verdiskaping. Dette blir en allmenning der mennesker, teknologi og kunnskap kobles sammen. Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette slik at gründere, entreprenører og ansatte i offentlig og privat virksomhet kan innovere og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger hurtigere og mer kostnadseffektivt enn tidligere. Slik skal vi bidra til å skape verdier og arbeidsplasser til beste for hele regionen og for Norge. Alle er velkommen til å bli med på laget.

GOD SOMMER!! :-)